Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odzyskać" na angielski

Zobacz także: go odzyskać
Wyszukaj odzyskać w: Definicja Synonimy
recover
regain
retrieve
restore
win
reclaim
recapture
recoup
return to
salvage
earn
retake
back getting recovered

Sugestie

Musimy ich zlikwidować i odzyskać ten wydruk.
We need to erase these two men and recover the document.
Muszę odzyskać coś co mogłoby przyspożyć mu wiele kłopotów.
I need to recover something that could cause him a lot of trouble.
Będziecie musieli odzyskać panowanie nad komputerem nawigacyjnym.
You will have to regain control of the navigational computer.
Jeśli udałoby się odzyskać bakterię, moglibyśmy pokonać Godzillę.
If we could retrieve the bacteria, we can defeat Godzilla.
Trzeba coś odzyskać z tych śmieci.
We got to retrieve something from this debacle.
Kiedy opanuję sytuację, musimy odzyskać pola naftowe.
Once I've managed this situation, we must recover the oilfields.
Staram się odzyskać jak najwięcej danych.
I'm trying to recover as much data as possible.
Polska zobowiązana jest odzyskać od beneficjenta pomoc opisaną w powyższych artykułach.
Poland shall recover the aid defined in the foregoing articles from the recipient.
Próbowaliśmy odzyskać dane, ale został zniszczony.
We tried to retrieve the intel, but it's been destroyed.
Chcieliśmy tylko odzyskać formułę twojego ojca.
All we wanted was to get your father's formula back.
Oczywiście wolelibyśmy odzyskać go legalnymi sposobami.
No. Of course we would rather obtain it through legal channels.
Deportowali ich zanim zdążyliśmy odzyskać zdjęcia.
They got deported before we got any of the pictures back.
Przynajmniej nie chciał odzyskać swojego biura.
Well, at least he didn't ask for his office back.
Miałem sporo kłopotów, żeby cię odzyskać.
I've gone to a great deal of trouble to get you back.
Mogę odzyskać pliki z tych pustych folderów.
I can rebuild the files from these empty directories.
Yero przyjeżdża do Stanów odzyskać towar.
Yero's coming back to the U.S. to recover his product.
Jak chcecie odzyskać córkę, idźcie do glin.
If you want to find your daughter, go to the cops.
Co mam zrobić żeby odzyskać list.
It told me what I had to do to get the letter back.
Przekaż mu, że zamiast prezentów chcę odzyskać rodzinę.
Please tell him instead of presents, I just want my family back.
Chcę odzyskać głos, dr Corday.
I want my voice back, Dr. Corday.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5890. Pasujących: 5890. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo