Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ofiara" na angielski

Wyszukaj ofiara w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jest ofiara morderstwa, którą muszę się zająć.
It's a homicide victim I'm supposed to have processed already.
Nasza ofiara przyjechała wczoraj rano z Westchesteru.
Our victim took the train in from Westchester yesterday morning.
Ja bezwstydnie zachowują jakby twoja ofiara jest mój własny.
I will shamelessly behave as if your sacrifice is my own.
Wasza ofiara pomoże odtworzyć życia/niezliczonych milionów.
Your sacrifice will restore the lives of countless millions.
To ofiara dla boga a nie jakieś słodycze.
Give me, I'm hungry. It's god's offering and not any sweet dish.
Ta ofiara zabójstwa była uczestnikiem gry wojennej.
This homicide victim had been involved in a gang war.
Zatem nasza pierwsza ofiara to wynajęty zabójca.
So you're saying our first victim was a hired killer.
Badamy morderstwo, nasza ofiara miała implanty.
We're investigating a homicide and our victim had some work done.
Nasza ofiara nazywa się Rachel Hughes.
Our, victim's name is Rachel Hughes.
Szefie, ofiara to porucznik Jeremy Nolan.
Now, boss, victim is Lieutenant Jeremy Nolan.
Nieprzytomna ofiara, wielokrotne złamania, zawieszony na latarni.
Unconscious victim, multiple broken bones, impaled on a lamppost.
Zmarła nam już czwarta ofiara dzisiejszego wypadku.
We just had our fourth victim pass away from the accident tonight.
Przestań się zachowywać jak ofiara potrącenia.
Stop acting like you're some hit-and-run victim.
Pierwsza ofiara została znaleziona na tylnym siedzeniu samochodu.
The first victim was found in the back seat of his own car.
Porucznik Martinez patrzył, jak nasza ofiara wybucha.
Lieutenant Martinez watched our victim get blown up this morning.
Ostatnia ofiara Żniwiarza to starsza kobieta.
The reaper's last victim was an older woman.
Nasza ofiara doznała urazu, zanim stanęła w płomieniach.
Our victim suffered blunt force trauma, prior to going up in flames.
Ostatnia znana ofiara, Richard Gardiner.
This is the last known victim, Richard Gardiner.
Pierwsza ofiara naszego celu zamówiła ZoGo.
Our target's first victim would've ordered a ZoGo.
Nasza ofiara nie nosiła czegoś takiego.
Our victim wasn't wearing anything like this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5133. Pasujących: 5133. Czas odpowiedzi: 75 ms.

ofiarą 4246

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo