Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ograniczenie prędkości" na angielski

Wyszukaj ograniczenie prędkości w: Definicja Synonimy
speed limit
speed restriction
speed limitation
Przyczyną jest stały znak drogowy (zalecenie administracyjne dla konkretnego miejsca, wyraźne ograniczenie prędkości).
Source is a fixed traffic sign (site specific administrative order, explicit speed limit).
Nawet nie wiemy, dlaczego istnieje kosmiczne ograniczenie prędkości.
We don't even know why there's a cosmic speed limit.
środki (ograniczenie prędkości, czas naprawy) podejmowane w razie przekroczenia zadanych wartości.
the measures taken (speed restriction, repair time) when prescribed values are exceeded.
Nie trudno się domyślić, że złamali czasami ograniczenie prędkości 90 km/h.
Believe it or not, those guys did break the 55 mile an hour speed limit.
Aby rzeczywistość była logicznie spójna, musi istnieć kosmiczne ograniczenie prędkości.
For reality to be logically consistent, there must be a cosmic speed limit.
Dodatkowe środki objęły ograniczenie prędkości do 60 km/godz. i dobrowolne ograniczenia emisji przez zakłady przemysłowe i mniejsze przedsiębiorstwa.
Additional measures included a speed limit of 60 km/h or less and voluntary emission reductions by industry and smaller enterprises.
Wskazuje, w którym kierunku obowiązuje ograniczenie prędkości.
Indicates which direction the speed limit is valid for.
Numer pierwszego pasa ruchu, którego dotyczy ograniczenie prędkości.
Index of the first lane to which speed limit applies.
Okres, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości.
Period during which the speed limit is valid.
Typ pojazdów, którego dotyczy ograniczenie prędkości.
Vehicle type the speed limit is restricted to.
Warunek pogodowy, od którego zależy ograniczenie prędkości.
Weather condition the speed limit is dependent on.
Do 80% wypadków drogowych dochodzi w miastach i na wsiach, gdzie ograniczenie prędkości waha się w granicach 40 do 60 km/h.
Up to 80% of road accidents happen in towns and villages where the speed limit is between 40 and 60 km/h.
Odpowiednie ograniczenie prędkości powinno wynosić od 30 do 50 km/h, w zależności od lokalnej sytuacji i zwyczajów.
An appropriate speed limit should be set between 30 km/h and 50 km/h, due to the local circumstances and habits.
Nie, 65 to między stanowe ograniczenie prędkości.
That's the national speed limit.
W mojej głowie, każdy samochód za mną był tajniakiem policji i każde ograniczenie prędkości, szansą na zatrzymanie się.
In my head, every car behind me was undercover police and every speed limit a chance to get pulled over.
Wskazuje, czy ograniczenie prędkości jest maksymalną czy minimalną wartością oraz czy ma charakter zalecenia.
Indicates if the speed limit is maximum or minimum and if it is recommended.
Czy jest tu jakieś ograniczenie prędkości?
Is there no speed limit here?
Przyczyną jest regulacja (regulacja krajowa, przepis lub "domniemane ograniczenie prędkości").
Source is a regulation (national regulation, rule or 'implicit speed limit').
Przekroczyliśmy ograniczenie prędkości tylko o 12 mil!
It's like 12 miles over the speed limit.
Jednopasmowe drogi szybkiego ruchu (ograniczenie prędkości > 40 mil/h)
Single Carriageway (speed limit > 40 mph)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 109. Pasujących: 109. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo