Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ok" na angielski

Sugestie

Mężczyzna mieszkający niedaleko słyszał krzyki ok. 1.00.
A guy who lives nearby heard screams around 1:00 a.m.
Całkowita rentowność przedsiębiorstwa wynosi ok. 10 %.
The total profitability of the company is around 10 %.
Mama Larry'ego zmarła ok 5 miesiecy temu.
Larry's mom passed away about four years ago.
Znaleźliśmy but, który zawiera ok 10%.
Well, I've recovered a shoe that contains about 10%.
Jest wielki, ok 100 uczniów.
It's a big one, about a hundred students.
Poprostu przekaż mu żeby dał mi ok.
Tell him to give me about eight hours.
27 stycznia i dzień później... wysłano ok 700 ulotek.
On Jan 27th and the morning after, about 700 flyers were mailed.
Tego samego dnia z Monachium wysłano... ok 2000 ulotek.
At the same day in Munich... about 2,000 flyers were distributed.
Istnieje czterech znanych producentów w Brazylii produkujących ok. 220000 sprężarek rocznie, a których przywóz wynosi ok. 30000 jednostek.
There are four known producers in Brazil, making about 220000 compressors per year, and imports are about 30000 units.
Stwierdzono, że owi użytkownicy osiągają faktycznie średnią marżę zysku ok. 3 % ze swojej działalności łącznie i ok. 11 % z rowerów wyposażonych w wewnętrzne przekładnie.
It was found that these users actually achieve an average profit margin of around 3 % on their overall activities, and of around 11 % with respect to bicycles equipped with IGH.
W trakcie okresu objętego pierwotnym dochodzeniem przywóz z Japonii i Chińskiej Republiki Ludowej wynosił ok. 130 milionów jednostek i wspólnie stanowił ok. 30 % zapotrzebowania Wspólnoty.
Imports from Japan and the People's Republic of China during the period covered by the original investigation amounted to around 130 million units and collectively accounted for around 30 % of the apparent Community consumption.
Wielkość wywozu z Chin do innych państw trzecich zwiększyła się ogólnie o ok. 45 % w latach 2012-2014, osiągając poziom ok. 116000 ton w 2014 r.
The Chinese export volume to other third countries overall increased by around 45 % between 2012 and 2014 reaching around 116000 tonnes in 2014.
W 2013 r. SAS przewiózł ok. 28 mln pasażerów, uzyskując ok. 42 mld SEK przychodu.
In 2013, SAS carried around 28 million passengers, achieving revenues of around SEK 42 billion.
Jeśli dobrze zaplanujemy wszystko będzie ok.
If it's planned well, it'll be fine.
Słuchaj Kev, wszystko jest ok.
Look, it's OK, Kev, you just got to...
I dostanie dobrego adwokata! ok.
And he gets a good lawyer! Agreed.
Pomoże nam na emeryturze i będzie ok.
She'll help us with her retirement, and we're cool.
Musimy sobie coś wyjaśnić, ok.
We've got to get one thing straight, okay.
Jeśli dobrze zaplanujemy wszystko będzie ok.
If we plan well, everything'll be fine.
Jeśli to nie dla was, ok.
If you decide it isn't - It's nothing to be embarrassed about.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39865. Pasujących: 39865. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo