Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oko" na angielski

Sugestie

323
mieć oko 213
211
oko w oko 178
miał oko 119
dobre oko 108
99
Ale wytrenowane oko może tam wniknąć.
But a trained eye can get in there for a look.
Przekrwione oko, brak krwotoku punkcikowatego.
TAYLOR: Bloodshot eye, no petechial hemorrhaging.
Poprzez tysiące generacji, dobór naturalny powoli rzeźbił oko.
Over thousands of generations natural selection was slowly sculpting the eye.
Czasami świeże oko jest w stanie widzieć najlepiej.
Sometimes it's the freshest eye that can see the most clear.
Oddałbym zdrowe oko za talerz świeżego gagh.
I'd give my good eye for a plate of fresh gagh.
Zostaliśmy wysłani w oko huraganu Eve.
We were sent into the eye of hurricane eve.
Uderzył mnie w oko syberyjskim latającym tygrysem.
He hit me in the eye with a siberian flying tiger.
Twój przyjaciel musi przymykać oko na jego działalność.
Your friend must be turning a blind eye to the man's misdeeds.
Pani Cheung, spuchnięte oko i policzek.
Mrs. Cheung, early 30s, eye and cheek swollen.
Otwieram oko, to nieprzygniecione do podłogi.
I open my eye, the one not pressed into the floor.
Ponoć mam bystre oko, niczym sokół.
I have a sharp eye, he says, as good as any eagle's.
Ma świetne oko do kompozycji i detali.
She has a wonderful eye for composition and detail.
Zaoferwałem siłę roboczą, przymykając oko, wiesz.
I provided some manpower, turned a blind eye, you know.
Innymi słowy, przymknęli oko na jego metody.
In other words, they turned a blind eye to his methods.
Wiecie, zawsze miałem bystre oko na maluteńkie talenty.
You know, I've always had a keen eye for tiny talent.
Teraz musimy tylko znaleźć kolejne kamienne oko.
All we have to do now is find another stone eye.
Ale wytrenowane oko może się tam rozejrzeć.
But a trained eye can get in there for a look.
Olbrzymie "czerwone oko", oko ogromnej burzy.
Its giant "red eye" was actually the eye of an enormous storm.
Ale niestety dobrego lekarza nie spotkałam oko w oko.
But I'm afraid the good doctor and I did not see eye to eye.
Na początku powiedział Griffin i Simpson nie oko z oko.
In the beginning, said Griffin's and Simpson's not eye with eye.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10465. Pasujących: 10465. Czas odpowiedzi: 113 ms.

mieć oko 213
oko w oko 178
miał oko 119
dobre oko 108

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo