Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okręt wojenny" na angielski

Wyszukaj okręt wojenny w: Definicja Synonimy
warship
battleship
man-of-war
ship of war
a military vessel
Nowy okręt wojenny jest zamówiony w Portsmouth.
The new warship is commissioned at Portsmouth.
W duchu właśnie podpisanego traktatu mogliśmy zwrócić Centauri okręt wojenny, a azylu udzielić samej załodze.
In the spirit of our newly formed then could've turned over the warship, while allowing the crew itself sanctuary.
Czas, byśmy zaatakowali okręt wojenny.
Ax, time for us to make a run for the battleship.
Tak więc... Zdecydowaliśmy się wysłać nasz ostatni okręt wojenny na Iskandar
Thus... we have decided to send our last space battleship to Iskandar.
Duży, francuski okręt wojenny zatrzymał się tu dziesiątego, a potem odpłynął na południe.
A large man-of-war, French, stopped here on the 10th, then headed south.
Dyskrecja dyktuje mi to, że nie załaduję skarbu... na brytyjski okręt wojenny.
Discretion dictates that I shall not load the treasure... out of the British man-of-war.
Dodam zatem do wygłoszonych dziś opinii fakt, że Francja postanowiła sprzedać Rosji okręt wojenny klasy Mistral.
I will therefore add to today's opinions the fact that France has decided to sell a Mistral class warship to Russia.
Tego ranka, HMS "Hood"... największy brytyjski okręt wojenny, został zatopiony przez...
This morning, HMS Hood... largest British warship, was sunk by the...
Stwierdziłem, że jedyny sposób na rozbicie blokady... to jeśli polecę "Obrońcą" prosto na ich okręt wojenny i załatwię dowódcę.
The only way we can break the blockade is if I pilot the Defender into their battleship and take out the commander.
Okręt wojenny Talarian, Q'Maire, odpowiada na nasze wezwanie.
Captain, the Talarian warship, the Q'Maire is responding to the distress call. Position?
Tu okręt wojenny Yankee Bravo.
Kuwaiti Star, this is United States warship Yankee Bravo.
Zatopiłaś mój okręt wojenny.
You sank my battleship. [laughs]
Jakoś zniszczyliście/nasz okręt wojenny.
Somehow you have destroyed our warship.
Wygląda na okręt wojenny.
The silhouette looks like a warship.
To angielski okręt wojenny.
There's an English warship.
Zatopiliście mój okręt wojenny.
You have sunk my battleship.
Zniszczyłeś centauryjski okręt wojenny!
You destroyed a Centauri warship!
Wielki okręt wojenny holowany na złom.
A grand old warship being ignominiously hauled away for scrap.
Zmusiliśmy ich okręt wojenny do poddania się.
We have brought their battleship to its knees.
Skoro na morzu znajduje się niemiecki okręt wojenny, będą usiłowali wypłynąć z jeziora i spotkać go na morzu.
And since there's a German battleship... cruising off the coast of Scotland... l expect they'll try to sail it out of the loch... and rendezvous at sea.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 86. Pasujących: 86. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo