Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okres" na angielski

Sugestie

767
672
Pierwszy okres programowania obejmuje lata 2002-2006.
The first programming period shall cover the years 2002 to 2006 inclusive.
Informacja określa okres przyznany na opuszczenie terytorium.
The period allowed for leaving the territory shall be stated in this notification.
30 długi okres życia... z wątpliwościami.
Thirty years... is a long time to live... with doubt.
Oczywiście może pan zrobić rezerwację na późniejszy okres.
Of course, if you wish to make a reservation for some future time...
Powyższy okres nadzorowanej praktyki podlega ocenie.
This period of supervised practice shall be the subject of an assessment.
Tak się skończył mój okres religijny.
That was the end of my religion period.
I tak wkroczyłem w okres rewolwerowy.
So it was I entered my gunfighter period.
Przez pewien okres zbierałem tylko zdjęcia aktów przemocy.
At one time, I collected only acts of violence.
To niesamowity okres dla amerykańskiej ekonomii.
This is an extraordinary period for America's economy.
Wygląda prawie jak purytańska pani której zatrzymał się okres.
He seems almost like a puritan lady whose period hath stopped.
Wschodnia ściana zawiera obrazy przedstawiające okres Rewolucyjny.
The east wall contains paintings predating the Revolutionary period.
Więc wkroczyłem w mój okres religijny.
So it was I entered my religion period.
Jego Świątobliwość przechodzi okres świętości, pokuty.
His Holiness is going through a period of sanctity, penance.
To bardzo trudny okres dla każdej młodej damy.
That's a very confusing time for any young lady.
Przechodziłam trudny okres i wszystko doprowadziło do kryzysu.
I was going through a bad time and everything was coming to a crisis.
Przechodziliśmy trudny okres z Twoją mamą.
Your mom and I went through a rough period.
Więc obliczając okres dojrzewania pomiędzy muchami i mrówkami otrzymujemy...
So, calculating the gestation period between ants and flies, we get...
Może masz okres, na przykład.
Maybe it's your period, for example.
To ciężki okres w jego życiu.
Well, it's a difficult period in his life.
Piszę piosenki gdy przechodzę cięzki okres.
I write songs when I'm going through a tough time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23841. Pasujących: 23841. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo