Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "okres w roku" na angielski

Wyszukaj okres w roku w: Definicja Synonimy
time of year
time of the year
the period of the year
To ten okres w roku, Carter.
It's that time of year, Carter.
Wiem, że ten okres w roku jest dla ciebie trudny.
I know... this time of year's terribly hard for you.
Wigilia, najcudowniejszy okres w roku.
It's Christmas Eve, the most wonderful time of the year.
To jest najważniejszy okres w roku.
This is the most important time of the year.
Do celów niniejszej dyrektywy "okres czasu letniego" oznacza okres w roku, w którym zegary ustawia się o 60 minut do przodu w porównaniu do reszty roku.
For the purposes of this Directive "summer-time period" shall mean the period of the year during which clocks are put forward by 60 minutes compared with the rest of the year.
okres sadzenia oznacza okres w roku, w którym
planting period' means the period of the year when permanent crops are
Znów ten okres w roku, Jasper?
That time of the year again, Jasper?
To najwspanialszy okres w roku, nie wydaje ci się?
It's the greatest time of year, don't you think?
Ciężki okres w roku?
Is it a rough time of year for you?
To jest najwspanialszy okres w roku
It's the most wonderful time of the year
To najpiękniejszy okres w roku...
It's the most wonderful time of the year...
Najgorętszy okres w roku.
The hottest time of year.
Najgorętszy okres w roku.
busy time of year.
"zwykły okres sadzenia" oznacza okres w roku, w którym zazwyczaj sadzi się uprawy trwałe, rozpoczynający się w połowie jesieni i kończący się w połowie wiosny kolejnego roku;
'usual planting period' means the period of the year when permanent crops are usually planted starting in mid-autumn and finishing by mid-spring of the following year;
Jest tylko jeden okres w roku kiedy mogę wyjść na powierznie, na Boże Narodzenie.
That's why I need you boys to go for me.
ponieważ interwencję dla obydwu produktów stosuje się obecnie tylko dla ilości maksymalnej i przez ograniczony okres w roku, wskazane jest zniesienie ceny docelowej.
since intervention for both products is now only applied for a maximum quantity and during a limited period of the year, it is indicated to abolish the target price.
b) porównanie obecnego zużycia energii przez odbiorcę końcowego ze zużyciem za ten sam okres w roku poprzednim, najlepiej w formie graficznej;
(b) comparisons of the final customer's current energy consumption with consumption for the same period in the previous year, preferably in graphical form;
"strefa sezonowo wolna od choroby niebieskiego języka" oznacza odnośny epidemiologiczny obszar geograficzny w państwie członkowskim, dla którego przez pewien okres w roku nadzór nie wykazuje dowodów na przenoszenie wirusa choroby niebieskiego języka lub występowania dorosłych osobników Culicoides, które prawdopodobnie są nosicielami choroby niebieskiego języka;
'bluetongue seasonally-free zone' means an epidemiological relevant geographical area of a Member State for which, for a part of the year, surveillance demonstrates no evidence of bluetongue virus transmission or of adult Culicoides likely to be competent bluetongue vectors;
To najwspanialszy okres w roku
It's the most wonderful time
To jego ulubiony okres w roku.
It's his favorite holiday.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo