Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oliwa z oliwek" na angielski

Wyszukaj oliwa z oliwek w: Definicja Synonimy
Mówię Ci, oliwa z oliwek.
I'm telling you, olive oil.
Przykładowo moszcz winny, wino i oliwa z oliwek są traktowane w CPA jako produkty żywnościowe.
As an example, grape must, wine and olive oil are treated as food products in the CPA.
Myślę, że oliwa z oliwek będzie dobra.
I think olive oil would be good.
To tylko oliwa z oliwek, Nicki.
It's just olive oil, Nicki.
Przydałaby się oliwa z oliwek, trochę kolendry...
Olive oil would be nice, bit of coriander...
Nie obrane owoce, szpinak, oliwa z oliwek...
Unpeeled fruits, spinach, olive oil.
To jest najczystsza oliwa z oliwek.
It's a purified olive oil.
Dopuszcza się także użycie terminu "czysta oliwa z oliwek".
Use of the term 'pure olive oil' shall also be permissible.
Jej głównym składnikiem - jak już powiedział pan komisarz - jest oliwa z oliwek.
Its main component - as the Commissioner has already said - is olive oil.
Czasami jest jak oliwa z oliwek, dzisiaj bardziej jak twarożek.
Sometimes like olive oil, today more like cottage cheese.
Pochodzenie lub skład chemiczny zanieczyszczenia, np. oliwa z oliwek, łój wołowy itp., musi być szczegółowo opisany.
The origin or chemical composition of the soil, e.g. olive oil, beef tallow, etc., must be described in detail.
Podczas gdy oliwa z oliwek pielęgnuje twoje wnętrze, pozostawiając za sobą tylko zapach.
Whereas olive oil caresses your insides, leaving nothing behind but its scent.
Także oliwa z oliwek, krem nawilżajšcy, miód, lina, masło, odżywka do włosów i wazelina... mogš być użyte jako lubrykant.
Also olive oil, moisturizer, honey, spit, butter, hair conditioner, and Vaseline can all be used for lube.
Oleje i tłuszcze - oliwa z oliwek Włochy
Oils and fats - olive oil ITALY
Jeśli używana jest rektyfikowana oliwa z oliwek lub jakiekolwiek jej substytuty można zastosować procedurę określoną poniżej.
If rectified olive oil or any of its substitutes is used, the procedure given below may be followed.
W żadnym wypadku mieszanka ta nie może nosić nazwy "oliwa z oliwek".
In no case may this blend be called 'olive oil'.
Składanie wniosków o pozwolenie na wywóz - oliwa z oliwek
Application for export licences - olive oil
W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust. 1, wówczas oliwa z oliwek jest skupowana na rynku Wspólnoty traktowanym jako całość.
If the requirements of paragraph 1 cannot be met, the olive oil shall be purchased on the Community market as a whole.
Użycie terminu "oliwa z oliwek"
Use of the designation 'olive oil'
Na potrzeby wspomnianych kontroli zgodności należy zdefiniować termin "oliwa z oliwek wprowadzona do obrotu".
For the purpose of those conformity checks, the term 'marketed olive oil' should be defined.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1357. Pasujących: 187. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo