Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "one są" na angielski

Wyszukaj one są w: Definicja Synonimy
they're
they are
these are
they were
are they those are
these things are
those girls are
it is
are these

Sugestie

Tutaj one są częścią dania głównego.
Well, down here they're part of the main course.
Czasami one są jednymi którzy mogą wskazać kierunek.
But sometimes they're the only ones who will point the way.
Czasami one są jednymi którzy mogą wskazać kierunek.
Sometimes they are the only ones who can show the direction.
Chcę wiedzieć jak one są zaprogramowane.
I want to know how they are programmed.
Czy nie sądzisz, że one są zbyt...
Do you think these are too...
Nie wiem dlaczego one są zaskoczone.
I don't know why they're surprised.
Dobrze, zadzwoń do Miami i zapytaj gdzie one są.
Not yet. Okay, I want you to get on the phone to Miami and find out where they are.
Patrzy na rzeczy tak, jakby nie pamiętał, czym one są.
The way he looks at things now. it's like he doesn't... remember what they are.
A ja wiem, gdzie one są.
And I know where they are.
Powiedz nam, gdzie one są, agencie Carmichael.
Tell us where they are, Agent Carmichael.
Te kamienie, one są piękne.
They're beautiful, stones are.
Ja już kupiłem te bilety, a one są bezzwrotne.
I mean, I already bought those tickets, and they're non-refundable.
Nie jestem pewny, czym one są.
I'm not sure what they are.
Wiemy, że one są składowane tutaj.
I know they are being mothballed here.
I przyznaję że jedna lub więcej pomyłek, mogły uciec do miasta, ale one są stabilne.
And admittedly, you know, one or two of those mistakes might have escaped into town, but they're unstable.
Mam ból w klatce piersiowej i nie jestem pewna czym one są...
I have these chest pains, and I'm not quite sure what they are...
Panie Wolfe, one są wredne.
Mr. wolfe, they're being mean to me.
Bo one są oczkiem w głowie ich ojca.
Because they're the apple of their dad's eye.
I teraz one są naszymi niezastąpionymi towarzyszkami.
Now they are our, inseparable companions.
Szefie, jest problem... one są na Ziemi.
Sir, just noticing... they're from Earth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2263. Pasujących: 2263. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo