Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opłata za wstęp" na angielski

Wyszukaj opłata za wstęp w: Definicja Synonimy
entrance fee
admission fee
Opłata za wstęp: wstęp bezpłatny.
Entrance fee: Free of charge.
Wasze zakłady i opłata za wstęp zostaną zwrócone.
Your wagers and your admission fee will be refunded.
Fakt, że opłata za wstęp przynosi również dochody publiczne, nie zmienia jej charakteru jako środka kontroli.
The fact that the practice of admission tickets also results in public revenues does not alter its nature as a control measure.
To opłata za wstęp, Ray.
Nie, podoba nam się opłata za wstęp.
No, we like the entry fee.
W art. 2 ust. 10 ustawy 2206/1994 przewidziano, że na pewnych obszarach opłata za wstęp do kasyn byłaby ustalana decyzją ministerialną; w tej samej decyzji określony byłby również procent tej opłaty, który stanowiłby dochody państwa greckiego.
Law 2206/1994 (Article 2(10)) provided that the price of admission tickets to the casinos in certain areas would be set by Ministerial Decision, and that the same Decision would determine the percentage of the price that would represent revenue to the Greek State.

Pozostałe wyniki

Opłatą za wstęp jest Josephine?
And the price of admission is Josephine?
Dostanie karę za wstęp do zamkniętego pomieszczenia.
He'd get what he deserved for sneaking into a closed facility.
Dziękuję za wstęp, panno Winterbottom.
Thank you for the drum roll, Ms. Winterbottom.
Oplata za mieszkanie - $2.
Ground rental for a home, $2.
Jest dodatkowa opłata za robociznę i modyfikację.
There's an additional charge for labor and modification.
Może być również wymagana opłata za przystąpienie.
The payment of an entry fee may also be required.
Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 EUR.
The fee for processing visa applications shall amount to EUR 35.
Opłata za przejazd jest opłatą za korzystanie z usługi, a podatek akcyzowy jest podatkiem.
Toll is a payment for the use of a service, and an excise duty is a tax.
Tyle ja i Marlene płacimy za wstęp.
Yç you can give me the dollar it cost me and Marlene for the show.
Znalazłybyśmy jakiś, gdzie nie trzeba płacić za wstęp.
We can find one that doesn't have a cover charge.
Możemy brać za wstęp 10 dolarów od łebka.
I know who you are, you WWF wannabe.
Miejmy nadzieję, że zabior± odpadł się samochód za wstęp.
(Doc) Let's hope they'll take a busted up truck for the entrance fee.
Jeśli chcesz usiąść musisz zapłacić za wstęp.
If you want to see it, you have to pay admission.
10 dolców za wstęp, ale mogą possać.
The Riv has bands, $10 cover, but they could suck.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 632. Pasujących: 6. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo