Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oparzenie słoneczne" na angielski

Wyszukaj oparzenie słoneczne w: Definicja Synonimy
sunburn
Wiecie, jak złe może być oparzenie słoneczne.
You know how bad sunburn can feel.
Błysk bomby atomowej, może oparzyć cię bardziej niż straszne oparzenie słoneczne.
The atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn.
To prawdopodobnie oparzenie słoneczne, tak?
It's probably just sunburn, right?
Nie znana: rumień wielopostaciowy, plamica Henocha- Schönleina, opryszczka, liszajec, zapalenie tkanki podskórnej, plamica, stwardnienie skóry, zespół Stevensa i Johnsona, oparzenie słoneczne.
Not known: erythema multiforme, Henoch-Schönlein purpura, herpes simplex, impetigo, panniculitis, purpura, skin induration, Stevens-Johnson syndrome, sunburn.
Ale nie na oparzenie słoneczne.
Not so good for sunburn.
Nudności, obniżenie ciśnienia krwi, reakcje skórne (na przykład wysypka, wyglądająca jak oparzenie słoneczne).
Nausea (unsettled stomach), decrease of blood pressure, skin reactions (for example rash, looking like sunburn).
Zgłoszono jeden przypadek nasilonej reakcji fototoksycznej (silne oparzenie słoneczne utrzymujące się przez 5 dni) u pacjenta po jednoczesnym podaniu kwasu 5- aminolewulinowego i ekstraktu hiperycyny (środek o znanym działaniu fototoksycznym).
One case of an increased phototoxic reaction (severe sunburn lasting for 5 days) has been reported in a patient after co-administration of 5-aminolevulinic acid and a hypericin extract (a known phototoxic agent).
Oparzenie słoneczne w miesiąc miodowy.
Sunburn on a honeYmoon.
Oparzenie słoneczne na łokciu.
Sunburn on his elbow.
Mam oparzenie słoneczne od kiedy jednego dnia, myłam mój samochód.
I got a sunburn the other day washing my car.
Częstotliwość UV którą CDC wykorzystuje w procesie odkażania głównie gotuje niewidzialny atrament jak... jak oparzenie słoneczne, co czyni go widocznym w tych warunkach i tylko w tych warunkach.
The UV frequency the CDC uses in their decontamination process essentially cooked the invisible ink like a... like a sunburn, making it visible under these conditions and these conditions only.
Jedynym działaniem niepożądanym zgłoszonym podczas tego badania było łagodne oparzenie słoneczne u pacjenta, który otrzymał największą dawkę leku.
The only adverse reaction reported in this trial was one case of mild sunburn occurring in a patient treated with the highest dose.
Oparzenie słoneczne, tak?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo