Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opera mydlana" na angielski

Wyszukaj opera mydlana w: Definicja Synonimy
To jest opera mydlana, i bohaterowie są postaciami baśniowymi.
It's a soap opera, and, so, the characters are the fantasy lives.
Brzmi to jak tandetna opera mydlana.
Sounds like a kinky soap opera.
Ale zaczęła się opera mydlana i całkiem o nim zapomniałam.
And then the soap opera started and I forgot about it.
Najgorętsza opera mydlana w Puerto Rico, Holling.
Only the hottest soap opera in Puerto Rico, Holling.
To jest ta opera mydlana, którą oglądam.
Guys, this is the soap opera that I watch.
Jak na przykład twoja opera mydlana.
Like your soap opera, for example.
Życie Soosa to moja opera mydlana.
Soos's life is my soap opera.
To hiszpańska opera mydlana, Shawn.
It's a Spanish soap opera, Shawn.
Więc wolałem ten kierunek, ale myślę że bylismy wstrząśnięci bo to było jak opera mydlana.
So I preferred that direction but I think we were thrown because it was like a soap opera.
Ta opera mydlana jest tak pasjonująca?
The soap opera is that interesting?
Oprócz Dni Naszego Życia, jaka jest twoja ulubiona opera mydlana?
Other than "Days", what's your favorite soap opera?
Nie w tym rzecz, że osiągnęlibyśmy coś niezwykłego, zważywszy na stanowisko Chin czy Stanów Zjednoczonych, ale ta okropna opera mydlana, jaka rozegrała się w Kopenhadze, naprawdę nie powinna się już powtórzyć.
Not that we would have achieved something amazing, given the position of China and of the United States, but the terrible soap opera that was Copenhagen really should not be allowed to happen again.
Według mniejej sukces miał wiele wspólnego z faktem, że to była muzyczna opera mydlana, że było to słyckać.
lalways perceivedit as having something to do with the fact... that it was a musical soap opera and I think all of that came throuah.
Opera mydlana jest gatunkiem telewizyjnym, który charakteryzuje się zbytnią przesadą, pompatycznością, idealizowaniem oraz banalnością świata otaczającego bohaterów.
Soap opera is a TV format characterised by over-exaggeration, pomposity, idealism, and a banal representation of the world that surrounds the characters.
Chciałbym, by życie było jak amerykańska opera mydlana.
I wish life could be more like American soap operas.
Życie bogaczy jest niczym opera mydlana.
It's your colleague that's trespassing.
Daj spokój, to opera mydlana.
Come on, it's a soap.
Nie wierzę, że ta medyczna opera mydlana wygrała.
I can't believe that soap opera medical show won.
To tak jakby moja prywatna opera mydlana.
Like my own little soap opera.
Moja ulubiona opera mydlana zaraz się zacznie.
My favourite TV soap is about to start.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 58. Pasujących: 48. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo