Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opona" na angielski

Wyszukaj opona w: Definicja Synonimy

Sugestie

W takim przypadku opona jest pompowana do wymaganego ciśnienia.
In this case the tyre shall be inflated to the requested pressure.
Całkiem nowa opona dla Guya, odpala i rusza.
A brand new tyre in for Guy as he fires up and he is away.
W połowie drogi, opona będzie wymieniona.
By the time you're halfway there, we'll have this tire fixed.
Jego śmierci nie spowodowała wadliwa opona.
His death was not caused by a defective tire.
Przednia prawa opona zaczęła się rozpadać.
The right front tire started to come apart.
Przebita opona przednia od strony pasażera.
Got a blown-out tire on the front passenger side.
W Holandii Rossi nie poczekał, aż tylna opona uzyska optymalną temperaturę.
In Holland, Rossi had not waited long enough for the rear tire to get up to optimum temperature.
Jego przednia opona wystrzeliła jak armata i kierownica weszła prosto w jego głowę.
His front tire exploded like a cannonball and his handlebars went straight through his head.
Może przebita opona to znak, że powinnaś zostać dziś w domu.
Maybe the flat tire was an omen and you should just stay home today.
Nie, to tylko dziurawa opona...
No, it's a flat tire...
Dokładniej, opona samochodowa po recyklingu.
More specifically, recycled auto tire.
Każda opona normalnie montowana w pojeździe musi być opatrzona symbolem indeksu prędkości.
Every tyre with which the vehicle is normally fitted shall bear a speed category symbol.
Myślę, że przednia opona poszła.
I think it was the front tire.
Aby zaklasyfikować oponę do kategorii "opona trakcyjna", musi ona spełniać przynajmniej jeden z warunków w pkt 6.5.1 poniżej.
In order to be classified as a 'traction tyre', a tyre is required to meet at least one of the conditions of paragraph 6.5.1 below.
Podczas kondycjonowania opona lub opony nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
The tyre(s) shall not be exposed to direct sunshine during conditioning.
Pocięta gumowa opona, ekspres do kawy, i zmielone ciało, tym to właśnie jest.
A chopped-up rubber tire, a coffee maker, and a cheese-grated body - if that's what this is.
Masz rację, przednia opona to flak, Duane.
Your right front tire is flat, Duane.
Jestem pewien, że opona została przestrzelona.
I know that tyre was shot out.
Nie obchodzi mnie skąd pochodzisz, ale to jest opona i błotnik.
I don't care what planet you're on, that's a tire and fender.
Dobra, Nick prawa przednia opona znajduje się 18 metrów od południowego krawężnika.
Okay, Nick, the cruiser's right front tire is 19 feet, five inches from the south curb.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 424. Pasujących: 352. Czas odpowiedzi: 58 ms.

oponą 90

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo