Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opróżnić" na angielski

Wyszukaj opróżnić w: Definicja Synonimy
empty
drain
clear out
vacate
clean out
evacuated
emptied
emptying
Wszyscy, opróżnić kieszenie na stole - teraz.
Everybody, empty your pockets onto the table - now.
Psy się pojawiły, zanim zdążyłem opróżnić kieszenie.
Cops roll up before I can even empty my pockets, dog.
Macie 15 minut, żeby opróżnić szafki.
You two got 15 minutes to clear out your lockers.
Odrobina oleju wylana na kuchenkę/i możesz opróżnić całą restaurację,
A little oil on a burner, and you can clear out a restaurant
Nie pozwala opróżnić pokoju twojej matki.
She won't empty your mom's room.
Proszę opróżnić zawartość swojej torebki na stół.
Please empty the contents of your purse onto the table.
Ale niestety, musiałam opróżnić te konta.
But sadly, I had to empty those accounts.
Musicie całkowicie opróżnić pęcherz, by to zadziałało.
Remember, you must empty the bladder completely for this to work.
No dobrze, proszę opróżnić kieszenie.
All right now, let's empty our pockets.
Możesz opróżnić swoje kieszenie sam, albo pomogą ci nasi ludzie.
You can empty your pockets yourself or we can have an officer help you. It's entirely up to you.
Na boku, żeby opróżnić płuca.
On the side, to empty the lungs.
Kazali nam zedrzeć ubrania z zabitych, opróżnić ich kieszenie... i oddać wszystko.
They ordered us to strip all the dead people... empty their pockets... and turn everything in.
Gdy przyniesiesz kwiaty, możesz opróżnić popielniczki.
After you bring in all the flowers, you can empty the ashtrays.
Prawdopodobnie znowu będę musiał pójść i opróżnić pęcherz.
I should probably go empty my bladder again.
Kiedy położysz tą gadzinę, możesz opróżnić popielniczki?
When you've put that reptile down, can you empty the ashtrays?
A teraz, Mógłbyś opróżnić popielniczkę?
Now, could you please empty the ashtray?
Moglibyśmy opróżnić basen, albo umyć trupów.
We could empty bedpans, or wash cadavers.
Wszyscy w tym pokoju opróżnić kieszenie!
Everyone in this room, empty your pockets!
By dać upust mądrości, najpierw musisz opróżnić czarkę.
To see the light of wisdom... you first must empty your cup.
Panie i Panowie, proszę opróżnić swoje kieszenie ze wszystkich kosztowności.
Ladies and gentlemen, please empty your pockets of all valuables.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 301. Pasujących: 301. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo