Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oprzeć się" na angielski

Wyszukaj oprzeć się w: Definicja Synonimy
resist
rely
lean
withstand
be based

Sugestie

Przepraszam, nie mógłbym oprzeć się.
I am sorry, I could not resist.
Ale nikt nie może oprzeć się wracania do swojej przeszłości.
But no one can resist seeking out the people from their past.
Muszę oprzeć się na czymś solidnym.
They'll need to lean on something solid.
Może ktoś powinien oprzeć się o niego.
Perhaps someone should lean on him.
Daj mi siłę, aby oprzeć się pokusom.
Give me the strength to resist the temptation.
Zobacz, ktoś nie mógł oprzeć się epickiemu romansowi.
Look who couldn't resist an epic romance.
Została wyhodowana tak, aby oprzeć się pocieraniu skrzydeł.
She was evolved to resist the brushing of the wings.
nie mogłem oprzeć się pokusie przeczytania ich...
I couldn't resist the temptation to read them...
On był w stanie oprzeć się mojej błogości.
He was able to resist my bliss.
Nie może oprzeć się, by pokazać nam swoją twarz.
He can't resist showing us his face.
Pomocnik Bob nigdy nie mógł oprzeć się śpiewowi operetki Gilberta i Sullivana.
Sideshow Bob could never resist singing along to a Gilbert and Sullivan operetta.
A ja mogę oprzeć się wszystkiemu, ale nie pokusie.
And I'm the kind of girl who can resist anything but temptation.
Nie ma żadnej kobiety, która jest moim tylnym może oprzeć się.
There is no woman who is my back can resist.
Od tej chwili funkcjonariusz nie był w stanie oprzeć się...
At which point the officer was unable to resist...
Tylko w ten sposób będziemy mogli osiągnąć zrównoważony rozwój w Europie i oprzeć się rosnącej presji globalizacji.
This is the only way we will be able to achieve sustainable growth in Europe and resist the ever-growing pressure of globalisation.
Nie potrafię oprzeć się wigorowi młodej Susan Saint James.
I can't resist a young Susan Saint James. Spunky.
Praktycznie niemożliwym jest aby oprzeć się pokusie rozbierania każdego głazu i zaglądania do niego jak do książki.
It's almost impossible to resist the temptation of pulling down almost every boulder you see and then opening it like a book.
To jest bezużyteczne, ponieważ ty, by oprzeć się nam.
It is useless for you to resist us.
Mógłbyś oprzeć się pokusie rozpowszechniania tego?
If you could resist the urge to disseminate this.
Panis nie będzie w stanie oprzeć się pokusie, by zdominować cały świat.
Panis will not be able to resist the temptation to dominate everything and everyone in this world.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 512. Pasujących: 512. Czas odpowiedzi: 129 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo