Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opuścić" na angielski

Wyszukaj opuścić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Antideański transport chce opuścić stację wcześniej.
The Antidean transport wishes to leave the station a day early.
Nasza trójka musi opuścić ten dom na kilka dni.
The three of us have to leave this house for a couple days.
Uważam, że powinniśmy opuścić ten statek.
Yes. I say that we abandon the ship.
Powtarzam, odwiedzający muszą opuścić teren.
Repeat, all visitors must abandon the area immediately.
Edmundzie, masz natychmiast opuścić mój dom.
Edmund, I want you out of my house this instant.
To było cudowne doświadczenie, lecz muszę was opuścić.
It's been a wonderful experience, but I have to leave you.
Postanowiliśmy opuścić Efez zanim będzie za późno.
We've decided to leave Ephesus before it's too late.
Proszę to zabrać i opuścić mój dom.
Now, please, you take this... and leave my office.
Wszyscy panikują jednocześnie próbując opuścić miasto.
So everybody panics and tries to leave the city at the same time.
To tych ludzi chciałam opuścić, nie Nima.
It's the humans I wanted to leave, not the chimp.
Zrozum, Miller... musisz natychmiast opuścić ten teren.
Understand this, Mr. Miller - you are to leave the premises immediately.
Nigdy nie chciałem opuścić tej ulicy.
I don't ever want to leave this street.
Chciałem poprosić premiera... by pozwolił jej opuścić Niemcy.
I'd like to request, Prime Minister... that she'd be allowed to leave Germany unharmed.
Nie mogę opuścić fabryki z piętnem złodzieja.
I cannot leave the factory with the stigma of a thief.
Powtarzam, Nie próbujcie opuścić budynku.
I repeat, do not try to leave the building.
Wkrótce będzie musiał opuścić ten świat.
That boy has to leave this world soon.
Jeżeli je wygramy, musimy opuścić Turcję.
If we win our cases, we have to leave Turkey.
To przeze mnie musieliśmy opuścić tak wspaniały dom.
It's my fault we had to leave such a wonderful house.
Więźniom nie wolno opuścić tej celi.
The prisoners are not to leave this cell.
Charles zamierza zabrać Dianę i opuścić miasto.
Charles is going to take Diana and leave town.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5470. Pasujących: 5470. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo