Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oskarżenie" na angielski

Zobacz także: wnieść oskarżenie
Wyszukaj oskarżenie w: Definicja Synonimy
accusation
prosecution
charge
indictment
the people
state
complaint
arraignment
prosecutor
accusing
prosecute
charging
accused
allegation
accuse

Sugestie

To bardzo poważne oskarżenie, Potter.
That is a very serious accusation, Potter.
To oburzające oskarżenie, kapitanie McLintoch.
That's an outrageous accusation, Captain McLintoch.
Grożą pozwaniem miasta na 50 milionów dolarów o bezpodstawne oskarżenie.
They're threatening to file a wrongful prosecution suit against the city... $50 million.
To mściwe oskarżenie i tak powinno być traktowane.
This is a vindictive prosecution and should be treated as such.
Jeżeli znajdziesz, oskarżenie nie policzy.
If you find, charge will not count.
Wyższe oskarżenie, wykroczenie złamałoby warunki zwolnienia.
The higher charge, the misdemeanor, would've put him in violation.
Musi być główny magnetyczne oskarżenie w tej dolinie.
There must be a major magnetic charge in this valley. Okay, let's move.
To bardzo poważne oskarżenie, panie Lampkin.
That's a very serious charge, Mr. Lampkin.
To bardzo poważne oskarżenie, kapitanie.
That's a very serious accusation, Captain.
Prokuratura dziś rano potwierdziła oskarżenie o zabójstwo.
The CPS only confirmed the murder charge this morning.
Dobre oskarżenie, by zamknąć usta otwartym kobietom.
The accusation is a fine way to stop the tongues of outspoken women.
Proszę pani to bardzo poważne oskarżenie.
That's a very serious charge, Madame.
Wcześniejsze aresztowania, oskarżenie i kontakty z Lemondem Bishopem.
Prior arrests, a grand jury charge and contact with Lemond Bishop.
To bardzo poważne oskarżenie robisz, Michael.
That's a very serious accusation you're making, Michael.
Słabo zawoalowane oskarżenie, panie Castle.
A thinly veiled accusation, Mr. Castle.
To oburzające oskarżenie, agencie Pierce.
That is an outrageous accusation, agent pierce.
Prawie się udało ale muszę powiedzieć... że oskarżenie nie dostarczyło wystarczających dowodów by przekonać przysięgłych że oskarżony popełnił zbrodnie zabójstwa.
This is a close call, but I'm going to say prosecution has provided insufficient evidence... to convince a reasonable jury... that this defendant committed the crime of murder.
Wiesz, że to bardzo poważne oskarżenie.
It's a very serious accusation, you know. Absolutely.
Naprawdę wierzę to szczególne oskarżenie dość został zdyskredytowany jako poważne oskarżenie.
I really do believe that particular accusation has been fairly discredited as a serious accusation.
Przepraszam za oskarżenie o obrócenie Sage przeciwko mnie.
I'm sorry for accusing you of turning sage against me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1327. Pasujących: 1327. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo