Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oskarżony" na angielski

Zobacz także: oskarżony o morderstwo
Wyszukaj oskarżony w: Definicja Synonimy
accused
defendant
charge
prisoner
charged with
indicted
convicted
on trial
blamed
impeached
prosecuted
arraigned

Sugestie

Hector został oskarżony o pobicie dziewczyny.
Hector's been arrested and accused of beating a girl.
Mogłeś zostać oskarżony o manipulowanie świadkiem lub utrudnianie śledztwa.
You could be accused of tampering with a witness, or interfering with an investigation.
Mieszkaniec Worcester oskarżony o wymianę przybranego syna za benzynę.
A Worcester man accused of trading his foster son for gasoline.
Został oskarżony o defraudację swojej własnej firmy.
He was accused of embezzling from his own company.
Facet oskarżony o zdradę instynktownie skłamie.
Guy's accused of cheating - his first instinct is to lie.
Stoisz przed nami oskarżony o zdradę.
First Earl of Cornwall, you stand before us accused of treason.
Jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa trzech Albańczyków.
He's accused of the attempted murder of three Albanians.
Zostałem oficjalnie oskarżony przez armię o popełnienie morderstwa.
I have been officially accused of murder by the army.
Był oskarżony o zabójstwo Giuliano de Medici.
He was accused of killing Giuliano de' Medici.
Po wojnie Winther zostałby oskarżony o kolaborację.
When the war ends, Winther wanted to be accused as a collaborationist.
Po wojnie Winther zostałby oskarżony o kolaborację.
After the war, Winther was wrongfully accused of fraternizing with the enemy.
Jest pan oskarżony o zamordowanie Clare Kemplay pomiędzy 31 sierpnia a 1 września.
You are accused that on or between August 31 and 1 September you did murder Clare Kemplay against the peace of our Sovereign Lady, the Queen.
To facet o pobicie którego byłem oskarżony.
This is the man that I was accused of assaulting.
McManus był także oskarżony o molestowanie funkcjonariusz Claire Howell.
McManus was initially accused of harassing a female officer, claire HoweII.
Jesteś niewinnym kolesiem, który został niesłusznie oskarżony.
You're an innocent man that's been unjustly accused.
Jako oskarżony, nie będziesz mógł walczyć.
While accused, you will not be allowed combat.
Właściciel został oskarżony o sprzedawania/i gotowanie zagrożonych gatunków zwierząt.
The owner has been accused for selling and cooking endangered animals.
Jesteś oskarżony o korumpowanie urzędników państwowych.
You are accused of corruption of this official.
I jesteś oskarżony z ogłaszając siebie król theJews.
And you are accused of proclaiming yourself king of theJews.
Ten mężczyzna jest oskarżony o przestępstwo finansowe.
The man in this photo Is accused of committing financial fraud.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2019. Pasujących: 2019. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo