Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "osobliwy" na angielski

Wyszukaj osobliwy w: Definicja Synonimy
peculiar
strange
curious
odd
quaint
singular
uncanny
Nadal uważam, że to osobliwy pomysł.
I still think it's peculiar.
W końcu stwierdziła, że to był bardzo osobliwy wieczór.
All in all, she said, it was a very peculiar evening.
Bardzo osobliwy fenomen który dotąd nie został wyjaśniony.
A very strange phenomenon that has yet to be explained.
Ale najwidoczniej jest to osobliwy paradoks życia.
But apparently, this is a strange paradox of life.
Miała bardzo osobliwy moment, Saro.
I had the most curious moment, Sara.
Łatwo zobaczyć, na wykresie stworzonym w ten nieco osobliwy sposób, że wszyscy znajdują się na tej samej linii.
And what you see if you plot it in this slightly curious way is that everybody lies on the same line.
Byt zbyt osobliwy, by zyc.
Too strange for life he was.
Był zbyt osobliwy, by żyć.
Too strange for life he was.
Tam jest ten osobliwy facet, który żyje z tą dziewczyną... to jest bardzo zabawne.
There's this strange guy who lives with this girl... it's really funny.
nie mogę na tym położyć palca, ale jest osobliwy.
I can't put my finger on it, but it's peculiar.
Czy to nie ten osobliwy koleś, który grał kiedyś Jezusa w peruce?
Isn't he the peculiar fellow who played Jesus with a wig once?
Osobliwy człowiek, ale lubię go.
Curious fellow, but J like him.
Może mam nieco osobliwy gust.
Perhaps my taste is a little peculiar.
To nadzwyczaj... osobliwy statek.
It seems a most... curious vessel.
Obsesyjny, osobliwy, genialny.
Detective Adrian Monk. Obsessive, peculiar, brilliant.
Zauważyłem bardzo osobliwy zapach.
I noticed a very peculiar smell.
To... to bardzo osobliwy...
It-it's very peculiar...
Ten szpital jest bardzo osobliwy.
This hospital's very peculiar.
Dziwny i osobliwy dżentelmen.
Strange and peculiar gentleman.
Przez "osobliwy" rozumiem interesujący.
I meant "curious" in a fascinating way.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo