Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ospa wietrzna" na angielski

Wyszukaj ospa wietrzna w: Definicja Synonimy
chicken pox
chickenpox
smallpox
odra, szkarlatyna, ospa wietrzna...
Measles, scarlet fever, chicken pox...
Pierwsza żona jest jak ospa wietrzna.
First wives are like chicken pox.
Sinatra musi być chorobą taką jak odra, świnka czy ospa wietrzna.
Sinatra must be a disease like measles or mumps or chickenpox.
Ospa wietrzna jest chorobą wywoływaną przez wirusa VZV, który jest także przyczyną półpaśca.
Chickenpox is caused by the varicella-zoster virus (VZV), which also causes shingles.
są tylko rzeczy które są trochę dalej... jak ospa wietrzna lub, wiesz.
There's just things that are a little further away... like smallpox or, you know.
Jeśli o to chodzi, po co używać tak egzotycznego wirusa, skoro dżuma, tyfus albo ospa wietrzna świetnie by się sprawdziły?
For that matter, why use such an exotic bug when plague, typhus or smallpox would be just fine?
Karta medyczna: ospa wietrzna, angina, ubytek przegrody międzykomorowej.
Medical history: chicken pox, strep throat, ventricular septal defect.
Więc nasza najlepsza obrona przeciw magicznym bestiom działa jak ospa wietrzna?
Great. So our best defense against magical beasts follows the same rules as chicken pox?
d Nie trzeba X-Boxa, umieścić kasę w akcjach technologicznych d d Teraz mam świeże dolarów pojawiały się jak ospa wietrzna d d Cheddar, kości, grizzles, bułeczki d
Don't need an X-Box, put it all in tech stocks Now I got fresh bucks popping up like chicken pox Cheddar, bones, grizzles, scones
Ospa wietrzna jest niebezpieczna dla dorosłych.
Chicken pox is dangerous for adults.
Ospa wietrzna, dżuma, nawet ebola...
Smallpox, the plague, even ebola...
Ospa wietrzna, odra, koklusz, tężec...
Chicken pox, measles, whooping cough, tetanus...
Ospa wietrzna, gdy miał 9 lat, zwichnął ramię podczas gry w football na uniwersytecie.
Chicken pox when he was 9, and he dislocated his shoulder playing football in university.
Ospa wietrzna w wieku 8 lat, zapalenie oskrzeli w wieku 14, złamanie kości udowej, 26.
Chicken pox at age 8, bronchitis at 14, A broken femur, 26.
To jak ospa wietrzna.
It's like chicken pox.
Wygląda jak ospa wietrzna.
It looks like chicken pox.
Obudził się z ospa wietrzna.
He woke up with chicken pox.
Genetycznie stworzona ospa wietrzna z przerażającym tempem zaraźliwości.
It's a genetically engineered smallpox with an infection rate that is terrifying.
Tak naprawdę, młoda Chuck powinna pływać w morzu snów, ale Chuck która miała 8 lat, 8 miesięcy i 21 dni, była budzona przez wirus półpaśca znanego lepiej jako ospa wietrzna.
In truth, young Chuck should have been floating on a sea of dreams, but at 8 years, 8 months, 21 days old, she was kept awake by the varicella-zoster virus, also known as chickenpox.
Ospa wietrzna (zakażenie wirusem Varicella)
Varicella infection (chickenpox)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo