Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ostatnich dni" na angielski

Wyszukaj ostatnich dni w: Definicja Synonimy
last few days
past few days
recent days
last couple of days

Sugestie

Bo przez kilka ostatnich dni miałem nadzieję.
Why? Because the last few days, I've had great hope.
Niestety kilka ostatnich dni przyniosło rozczarowania.
Unfortunately, the last few days have been a disappointment.
Od paru ostatnich dni, zaczalem czuc sie jak stary makaron to naprawde mnie przybija.
The last few days, I'm beginning to feel the old noodle is really letting me down.
W ciągu ostatnich dni zastrzeliłem znanego mordercę i zneutralizowałem dilera w Hotshot.
Last few days... shooting a known killer, tackling a drug dealer in Hotshot...
Może to wyjaśni wszystko, co czułam przez kilka ostatnich dni.
Maybe this could explain everything I've been feeling in the last few days.
Spędziłam kilka ostatnich dni nad każdym detalem i hakiem.
I've spent the last few days going over every detail and angle.
Nie marnuj tych ostatnich dni na zasmucanie się.
Don't waste your last few days together moping around.
Przez kilka ostatnich dni, to było zbyt niebezpieczne.
Look, the last few days, it's been to dangerous.
W ciągu ostatnich dni widzieli kogoś u pani.
In the last few days they've seen someone come and go.
Po pierwsze, zreasujmy kilka ostatnich dni.
Firstly, a resumé of the last few days.
Krwawe starcia w Tunezji z kilku ostatnich dni są na to ostatecznym dowodem.
The bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
Kilka ostatnich dni, było ekscytujących, mogąc obserwować, jak on urasta... jako dowódca.
"In the last few days, it's been so exciting to watch his growth..."as a commander.
Nawet w ciągu swoich ostatnich dni...
Even in his last few days...
Jack, działo się wiele rzeczy w ciągu ostatnich dni.
Talk. Jack, a lot of things have happened in the last few days.
Jimmy, przepraszam za kilka ostatnich dni.
Jimmy, I'm sorry about the last few days.
Tyle nieszczęścia przez kilka ostatnich dni... i trudno ci uwierzyć w coś dobrego.
So many terrible things have happened in the last few days... you just can't see a good thing for what it is.
Nie było jej przez parę ostatnich dni.
She's been out the last few days.
Wydarzenie ostatnich dni oznaczają, że najwyższa pora abyśmy zajęli się bezpieczeństwem dostaw poprzez politykę energetyczną.
The events of the last few days have meant that it is high time we addressed the issue of security of supply in energy policy.
Tasneem Qureishi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych urosła w ciągu ostatnich dni do rangi lidera...
A career official in the Foreign Ministry, Tasneem Qureishi has emerged in the last few days as a leading...
W porównaniu do ostatnich dni, świetnie.
Relative to the last few days, awesome.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 325. Pasujących: 325. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo