Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ostrzeżenie" na angielski

Zobacz także: dzięki za ostrzeżenie
Wyszukaj ostrzeżenie w: Definicja Synonimy
warning
heads-up
wake-up call
premonition
warn warned alert
caution
notice
message

Sugestie

47
Mamy zarekwirowane do NATO wczesne ostrzeżenie stacja na wyspie Sainte Marina.
(Chaplin) We have commandeered the NATO early warning station on the island of Sainte Marina.
Wydaliśmy ostrzeżenie o huraganie w L.A.
They just issued a tornado warning in Los Angeles.
Ogłosili ostrzeżenie o tornado w Los Angeles.
They just issued a tornado warning in Los Angeles.
Następnym razem poproszę o delikatne ostrzeżenie.
I could use a little more warning next time.
To było pierwsze i ostatnie ostrzeżenie.
They said it was my first and last warning.
A może uważają to słowne ostrzeżenie.
And you may consider this a verbal warning.
Ludzie Ziemi, to ostatnie ostrzeżenie.
People of Earth, this is your last warning.
Cholernie drobiazgowe jak na zaszyfrowane ostrzeżenie.
It's bloody elaborate for a coded warning.
Kluczowa informacja dla inwestora powinna zawierać odnośne jednoznaczne ostrzeżenie.
Key investor information should contain a clear warning in this respect.
W przypadku zakazania wykorzystania profesjonalnego należy odpowiednio zmodyfikować ostrzeżenie.
If professional use is prohibited, the warning needs to be adapted accordingly.
Księgowy usuwa ostrzeżenie, kiedy nastąpi spłata wierzytelności.
The accounting officer shall remove the warning when the debt has been settled.
W tym celu podsumowanie powinno zawierać jednoznaczne ostrzeżenie.
The summary should contain a clear warning to this effect.
Może to tylko ostrzeżenie przed rozległym udarem.
Could also be our only warning before a massive stroke.
Panie Hewitt, to jedyne ostrzeżenie.
Ben. Mr. Hewitt, this is your only warning.
Komputer, zawieś ostrzeżenie do odwołania.
Computer. Discontinue radiation warning until further notice.
Dostałam kolejne ostrzeżenie, więc wyszłam na ulicę.
Then I got another warning, so I went to the streets.
Daję ci ostatnie, jebane ostrzeżenie.
I'm giving you a final bloody warning.
Dzięki naszej dzisiejszej decyzji to ostrzeżenie zniknie z wielu produktów.
Thanks to our decision later today, this warning will now unfortunately disappear from many products.
Macie silne ostrzeżenie, więc nie chcę słyszeć żadnych narzekań.
You've had ample warning, so I don't want to hear any complaints.
Poważnie tratujemy ostrzeżenie dotyczące talentu europejskiego.
We take the warning about European talent seriously.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1857. Pasujących: 1857. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo