Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oszczędzić" na angielski

Wyszukaj oszczędzić w: Definicja Synonimy
spare
save
save up
saved spared
saving
sparing
Chciałam ci tego oszczędzić dla twego własnego dobra.
I had hoped to spare you this for your own sweet sake.
Chciał mi oszczędzić widoku swojego cierpienia.
He wanted to spare me the sight of his suffering.
Możemy zostać tutaj, oszczędzić kasę.
We could stay here And save the money.
Będziesz zaskoczona tym, ile możesz oszczędzić.
You'd be surprised how much you can save.
By mogła oszczędzić na moje operacje.
So she could save up for my surgeries.
Chciałbym oszczędzić Króla Gunthera od śmierci w płomieniach.
I wish to spare King Gunther death in the flames.
Możesz mi oszczędzić Szekspira, Rob.
You can spare me the Shakespeare, Rob.
Odesłałem Clarice, aby oszczędzić jej jakiegokolwiek tragicznego widoku.
I've sent Clarice away to spare her whatever tragedy you may have brought here.
Kropla krwi, by oszczędzić litry.
A drop of blood to save a gallon.
Connolly obiecał oszczędzić życie żonie i dzieciom.
Connolly promised to spare the lives of his wife and children.
W tamtym czasie, zdecydowałem oszczędzić ci szczegółów z tego dochodzenia.
At the time, I decided to spare you some of the details from the inquest.
Jednak mam zamiar, oszczędzić sądowi dużo czasu.
However, I am about to save you a whole lot of time.
A może oszczędzić Megan trochę hejtu.
'But it might spare Megan some hate.
Muszę oszczędzić sobie sił na trening pływacki.
I have to save up some of my energy for swim practice.
Chcemy oszczędzić europejskiemu przemysłowi kolejowemu zbędnego nakładania się i powielania pracy.
We want to save the European rail industry unnecessary overlap and duplication of work.
Próbuję oszczędzić trochę czasu, Jemaine.
I'm trying to save time here, Jemaine.
Staram się pani oszczędzić dawki smutku.
I'm trying to spare you a great deal of misery.
Żeby to udowodnić, postanowiłem oszczędzić ci życie.
And to prove it, I have decided to spare your life.
Może ci to oszczędzić wielu kłopotów.
It might save you a great deal of trouble.
Chciałbym oszczędzić Pani dom ale to niemożliwe.
I wish we could spare your house, but we can't.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 840. Pasujących: 840. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo