Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oszust" na angielski

Wyszukaj oszust w: Definicja Synonimy
fraud
impostor
crook
cheater
con man
cheat
imposter
con artist
swindler
faker
hustler
phoney
phony
conman
trickster
Jeśli jest jakiś oszust, to nie wśród przesłuchanych.
If there's an impostor, it's not one of the five that we interviewed.
Znam Jacka Donaghy, to jest jakiś oszust.
I know Jack Donaghy, and that is an impostor.
Wielki oszust w Odessie jest kimś.
The big crook in Odessa, he's somebody.
Jeśli ten oszust nam nie zapłaci zrujnujemy go.
If that crook doesn't pay us, we'll ruin him.
Wystarczający powód, aby jeden oszust zabił drugiego.
Reason enough for one crook to kill another.
Lichy oszust, który lubi dyrygować ludźmi.
No. A cheap crook, pushing people around.
Mógłbym mieć własną firmę, gdyby nie ty - i twój mąż oszust.
I could've had my own company if it wasn't for you and that crook you married.
Ten człowiek to włóczęga i oszust.
This man is a vagrant and an imposter.
Jakiś oszust. Zo'or mógł celowo kogoś przysłać...
An impostor maybe, Zo'or could have deliberately sends someone...
Facet w małej, czerwonej koszulce to oszust.
Look, I just don't understand how something' that big can stay in the air.
Dławik to największy oszust w Kalahari.
The drongo is the Kalahari's greatest trickster.
Istnieje podejrzenie, że to oszust.
There seems to be some suspicion that he's a fraud.
Bez wątpienia pański partner to oszust i krętacz.
No doubt your partner is a cheat and a swindler.
Ale dobry oszust nie potrzebuje broni i wyjeżdża...
But a good con man doesn't need a gun, and he can leave...
Dla was, paser to oszust.
To you, a fence is a crook.
Nie posiada podłej przeszłości jako profesjonalny oszust.
Doesn't have a dark and sordid past as a professional con man?
Martwą agentkę i, że ten gość to oszust.
A dead agent and that this Father Joe is a big, fat fraud.
Dalton to oszust, taka jest prawda.
Dalton is a bit of a rouge, it's true.
Przejście dla Habbakuka! Ten kłamliwy oszust nigdy nie był ślepy.
This lying cheat was never blind.
Tak jak mówiłaś, to oszust.
Like you said, he is a con man.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 497. Pasujących: 497. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo