Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "otwieracz do konserw" na angielski

Wyszukaj otwieracz do konserw w: Definicja Synonimy
can opener
tin opener
Nie potrzebujecie elektrycznego otwieracz do konserw by coś zjeść.
You don't need an electric can opener to feed yourself.
Pewnego dnia obudzi się i uświadomi sobie, że wyszła za faceta, którego twarz przypomina stary otwieracz do konserw.
One day she'll wake up and realise she's married to a man... whose face closely resembles an antique can opener.
wyposażenie do pobierania próbek - piła, nóż, otwieracz do konserw, środki do pobierania próbek z przesyłek i kontenerów;
sampling equipment - saw, knife, tin opener, a means of sampling consignments and sample containers;
Ja nawet nie wiem, jak działa otwieracz do konserw.
l don't know how the can opener works.
Kiedyś mi kupiła elektryczny otwieracz do konserw na urodziny.
She once bought me an electic tin opener for my birthday.
Kiedy go poznałam, miał jedynie otwieracz do konserw i plastikowy widelec.
When I met the guy, he had a can opener and a plastic fork.
Mogę dać ci otwieracz do konserw.
I can get you a can opener.
Cztery godziny w kolejce po to żeby kupić otwieracz do konserw.
Four hours to stand in line and buy a can opener.
Czy mamy jakiś klucz albo otwieracz do konserw?
DO WE HAVE A KEY OR A TIN OPENER?
Spojrzę dla otwieracz do konserw.
I'll look for a can opener.
Skoro nie jesteście bogaci, to jak kupiliście nową lodówkę, elektryczny otwieracz do konserw i mikser do koktajlów?
If you're not rich, then how come you have a new electric can opener, a milk shake machine?
Otwieracz do konserw, jajko w majonezie, tuńczyka.
Like tin openers that don't open tins, egg mayonnaise and Skipjack tuna.

Pozostałe wyniki

Chodź tu, panie otwieraczu do konserw, najpierw ci to zabiorę.
Come on, Mr. Can Opener I'll take that arm from you first.
Dzięki Bogu nie nauczyła się jeszcze używać elektrycznego otwieracza do konserw.
Thank God she hasn't learned how to use the new electric can opener yet.
Prędzej otworzę sobie nos otwieraczem do konserw.
I would rather rip off my nose with a can opener.
Następnym razem, użyję waszego mięsa do konserw!
If I see you girls again, I'll use you up like a roll of TP!
Chyba potrzebujemy ogromnego otwieracza do konserw do sprawdzenia bagażników.
So, I guess we get a giant can opener and start checking trunks.
Dzięki niej naprawisz otwieracz do puszek, wymienisz tylne oświetlenie i odnowisz balkon.
That way you could get that can opener fixed... lipo the back end, maybe refurbish the balcony.
Mógł chwycić otwieracz do listów i spróbować wyciąć mi... szyszynkę.
He might have picked up a letter opener and gone after my... pineal gland.
I krawat który nie wygląda jak otwieracz do listów.
And a bow tie that doesn't look like a letter opener.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 102. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo