Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "otworzyć" na angielski

Wyszukaj otworzyć w: Definicja Synonimy
open
reopen
unlock
start
crack
pop
opened opening door set up
pick
reopened
access
starting
re-open

Sugestie

714
100
Dał nam butelkę ale nie chciał jej otworzyć.
The owner gave us that bottle, but wouldn't open it.
Oszczędzałeś ze mną pieniądze żeby otworzyć własny interes.
You saved money with me to open a shop of your own.
Musisz tylko zamrozić strażników i wtedy otworzyć celę Prue.
All you have to do is freeze the guards and then unlock Prue's cell.
Oni otworzyć konto pewnego dnia zamykają mu następny.
They open an account one day, they close it the next.
Mogłabym otworzyć sklep filozoficzny i sprzedawać poglądy.
I could open a philosophy shop and sell concepts.
I musisz otworzyć linię komunikacyjną teraz.
And you need to open the communication lines right now.
Mogę to otworzyć i przeczytać ci.
I could open it and read it to you.
Możesz otworzyć drugie oko. Zaparzyłem kawę.
You can open the other eye now, I made the coffee.
Drzwi trzeba otworzyć z obu stron.
The door must be open on both sides.
Przyjechałem by otworzyć parę hoteli w Karbali.
I came back to open a couple of hotels near Karbala.
No więc teraz musimy je otworzyć.
So, now, we have to open them.
Obudzę Zacha, możemy już otworzyć torebki.
I'll wake Zach, we can open the bags now.
Należy otworzyć oczy na różne możliwości.
You should open your eyes to different possibilities.
Ale musimy otworzyć serca na jego łaskę.
But only if we open our hearts fully to His grace.
Stamtąd możesz otworzyć konto na Kajmanach.
From there, you can open an account at the Cayman Islands.
Potrafię go otworzyć, bez wysadzania.
I can open it without blowing it up.
Chyba nie przyszedł pan otworzyć konta.
I guess you're not here to open an IRA.
Przyjechałem tu by otworzyć przetwórnię rybną.
I've come here to open a fish processing plant.
Możemy otworzyć salę muzyczną w San Francisco.
Then we'll open a music hall in San Francisco.
Potrzeba dwóch kluczy, żeby otworzyć komorę.
It takes two keys, turned simultaneously, to open the vault.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5935. Pasujących: 5935. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo