Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "owies" na angielski

Wyszukaj owies w: Definicja Synonimy
oats
oat
Pewnie do późna rozsiewał dziki owies.
He was probably out late last night sowing some wild oats.
Tata był tutaj farmerem, siał owies.
Dad was a farmer there, he sowed oats.
Nie obchodzi mnie to, to twój owies.
I don't care, they're your oats.
Zaczynam myśleć, że ten kosmiczny owies nie jest odpowiedzią.
I'm just beginning to think that space oats isn't the answer.
Dlatego też ryzyko zanieczyszczenia glutenem produktów zawierających owies należy uwzględnić przy etykietowaniu takich produktów.
Therefore, the risk of gluten contamination in products containing oats should be taken into consideration with regard to labelling of those products.
Zapotrzebowania. owies, jęczmień, marchew.
Needs: oats, barley, carrots.
Porcja owsa wynagradza dobrze wykonaną pracę, ale owies dostarcza także energii do wykonania pozostałej pracy.
A ration of oats compensates a job well done, but oats also provide energy for all the work that remains.
Zebrałem wszystkie jego kwiaty i zrobiłem sobie łóżko w dużym pudle, gdzie trzymaliśmy owies.
I picked all of its flowers and made a bed in the big box where we keep the oats.
Ok, tylko siać nasze owies mało.
Okay, just sow our oats a little.
Ludzie, zawartość żołądka ofiary, to kukurydza, surowy owies i wysłodki.
Guys, contents of the victim's stomach are corn, raw oats and dried molasses.
B. Dodatkowe wymogi dotyczące żywności zawierającej owies
B. Additional requirements for food containing oats
Tymi klasami objęty jest tylko owies zwyczajny, jęczmień, żyto i pszenżyto.
In these grades, include only oats, barley, rye and triticale.
"Mógłbym przeżuć twój dobry, suchy owies." Tak mówi Pasterz!
"I could munch your good dry oats." - So sayeth the shepherd.
Jęczmień, owies (ma, mz)
Barley, Oats (ma, mz)
Jabłka, pomidory, sałata, truskawki, por, kapusta głowiasta, żyto lub owies, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobne hybrydy.
Apples, tomatoes, lettuce, strawberries, leek, head cabbage, rye or oats, peaches including nectarines and similar hybrids.
0,5 [2] owies, jęczmień i pszenica
0,5 [2] Oats, barley and wheat
Dlatego też ryzyko zanieczyszczenia glutenem produktów zawierających owies należy uwzględnić przy przekazywaniu stosownych informacji dotyczących takich produktów żywnościowych przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze.
Therefore, the risk of gluten contamination in products containing oats should be taken into consideration with regard to the relevant information provided on those food products by food business operators.
Pięć zbóż to ryż, pszenica, jęczmień, owies i żyto!
The five grains are rice, wheat, barley, oats, and rye!
2 pszenica, jęczmień, owies, ryż, pszenżyto
2 wheat, barley, oats, rye, triticale
Zawartość glutenu w środkach spożywczych dla osób nietolerujących glutenu, składających się z jednego lub więcej składników zastępujących pszenicę, żyto, jęczmień, owies lub ich hybrydy lub składniki takie zawierających, nie przekracza 20 mg/kg w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu.
Foodstuffs for people intolerant to gluten, consisting of or containing one or more ingredients which substitute wheat, rye, barley, oats or their crossbred varieties shall not contain a level of gluten exceeding 20 mg/kg in the food as sold to the final consumer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 106. Pasujących: 106. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo