Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "owoce morza" na angielski

Wyszukaj owoce morza w: Definicja Synonimy
seafood
sea bass
Przyjaciel mojego syna... otworzył restaurację serwującą owoce morza w San Diego, Szczęśliwy Pirat.
A friend of mine's son... opened a seafood restaurant in San Diego, The Happy Pirate.
Dziś do wyboru kurczak piccata lub owoce morza.
Our dinner selections for tonight are chicken piccata or seafood gumbo.
Świetne owoce morza, ale poza tym...
Great seafood, but other than that...
Stek i owoce morza możemy zjeść w Nowym Jorku.
We can get steak and seafood in New York.
Ciekawe czy bogowie lubią owoce morza?
I wonder if the gods like seafood.
Kilowog uwielbia owoce morza i ma ogromny apetyt.
Kilowog here loves seafood and has a big appetite.
Pan Vincoeur lubi pływanie, fotografowanie... i świeże owoce morza.
Mr. Vincoeur enjoys swimming, photography... and fresh seafood.
Jak pan sam zauważył komisarzu, konsumenci coraz częściej spożywają owoce morza, np. ryby czy skorupiaki.
As you yourself have pointed out, Commissioner, consumers increasingly want to eat seafood - fish, shellfish and the like.
Najlepsze owoce morza jakie kiedykolwiek jadłeś.
Best seafood you'll ever have.
Na głębokości 5000 metrów sonda znalazła tylko owoce morza.
Drone's got nothing but seafood at 5,000 mers below.
Grenier, jeśli lubi pani owoce morza.
There's Grenier if you care for seafood.
Woda pitna i żywność (w szczególności owoce morza) stanowią główne źródło narażenia ludzi.
Drinking water and food (in particular seafood) are the main source of human exposure.
Lecz nie chodzi tylko o owoce morza.
But it's not all about the seafood.
Powinniśmy zamówić pizzę czy może owoce morza?
Should we get pizza or seafood?
Czy jadł jakieś owoce morza tej nocy?
Did he eat any seafood that night?
Zauważyłem, że dobre owoce morza zaczęły znikać, kiedy... akagai przestało być popularne.
I first noticed that good seafood was becoming scarce when... the akagai started to disappear.
Film "owoce morza", popatrz tam.
The seafood movie, over there.
Jedna słodko kwaśna wieprzowina i podsmażone owoce morza
One sweet and sour pork a stir-fried seafood
Ryby i owoce morza [COICOP 01.1.3]
Fish and seafood [COICOP 01.1.3]
Ryby i owoce morza świeże, chłodzone lub mrożone
Fresh, chilled or frozen fish and seafood
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo