Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "p? ytki" na angielski

Produkujemy stojaki na reklamy p? ytki ceramiczne, laminat, hydraulicy.
Manufacture of stands for advertising ceramic tile, a laminate, the sanitary equipment.
Wnioski:p? ytki, panele i linoleum i inne.
Conclusion:tile, laminate and linoleum and other.
Produkujemy i sprzedajemy gumow? p? ytki 500*500.
We manufacture and sell rubber tile 500*500.
Wszystko nowe: hydraulika, p? ytki, kafelki, HeдeшeBaя stolarka, drzwi bezpiecze? stwa.
All new: plumbing, tile, laminate, expensive woodwork, security door.
Wiele gatunk? w p? ytki, kostki brukowej, parkietu.
Many types of tile, paving stone, parquet.
kaчecTBeHo wykonujemy prace remontowe tynk p? ytki, tapety kij? w, tel. 0967566511
kaчecTBeHo carry out repair work plaster tile Wallpaper Kyiv, tel. 0967566511
Bagietka, бecпecчaHka, wyr? wnanie? cian i sufit? w, prace malarskie, laminat, p? ytki, linoleum, itp. kreatora, tanio.
Baguette, бecпecчaHka, alignment of walls and ceilings, painting, laminate, tile, linoleum, etc. wizard, inexpensive.
Remont. cz?? ciowo umeblowany, bez agd(tylko gaz. p? ytki).
Renovation. partially furnished, without appliances(only gas. tile).
Naprawa wszelkiego rodzaju:пoBapka, poszycie blach?, panele? cienne, p? ytki, laminat, kornik.
Repair of any kind:povarka, plating tin, paneling, tile, laminate, bark.
Uk? adanie pod? ogi (deski pod? ogowe, лaMиHиT, linoleum, p? ytki).
Laying of floors (floor boards, laminated, linoleum, tile).
Oferujemy wszystkie rodzaje prac remontowo-budowlanych: tynki, p? yty gipsowe, Maляpka, szpachlowanie, p? ytki, parkiet.
We offer all types of repair and construction: plaster, drywall, painting, screed, tile, laminate.
Wykonam wszelkie prace budowlane szybko i sprawnie, remont pomieszcze?, murowania? cian, tynk? w, p? yt gipsowych, szpachla elewacyjne, pokrycia dachowe pracy, laminat, p? ytki.
Do any construction work quickly and accurately, repair of premises, masonry, plaster, plasterboard, plastered facade, roofing works, laminate, tile.
Brygada mistrz? w wykona wszystkie rodzaje BHyTpиoTдeлoчHыx prac - tynk, szpachla, p? ytki, пokpacka. tapety, itd., ja? ta, tel. 0999643126, olesya. petruhina.
Masters team will perform all kinds of BHyTpиoTдeлoчHыx works - plaster, tile, пokpacka. Wallpaper, etc., Yalta, tel. 0999643126, olesya. petruhina.
EBpopeMoHTы - sufity podwieszane, szpachla, p? yt kartonowo-gipsowych, p? ytki ceramiczne, laminat, papirus, oбoï. bezpiecznie i kaчecTBeHHo. Byл.BoлиHcbkoï Dywizji 19108, tel.,
EBpopeMoHTы - suspended ceilings, plastered, plaster, tile, laminate, papyrus, oбoï. safe and kaчecTBeHHo. Byл.BoлиHcbkoï Division 19108, tel.,
Firma "etage" oferuje szeroki wyb? r pod?? g - dywan, p? ytkach i? cie? ki, wyk? adzina PCV i naturalny, p? ytki PCV, sztuczna trawa.
The company "etage" offers a wide choice of flooring - carpet, carpet tiles and track, linoleum, PVC and natural, PVC of a tile, artificial grass.
mo? na wstawi? pod parkiet, laminat, dywan, linoleum, p? ytki.
it is Possible to install under a parquet, a laminate, carpet, linoleum, tile.
ceg? y, p? ytki chodnikowe, kraw?? niki, bloczki fundamentowe, pokrywy studzienek, pier? cienie studni, s? up? w donieck, tel. 0660095417
brick, sidewalk tile, borders, Foundation blocks, cover wells, well rings, columns Donetsk, tel. 0660095417
Szpachlowanie, tapety, p? ytki, kafelki i inne. Szybko! Wysokiej jako? ci!
Plaster, Wallpaper, tile, laminate and more. Quickly! High quality!
Szybko, solidnie i tanio wykonuj? wszystkie rodzaje wewn? trznych prac remontowych (szpachlowanie? cian i sufit? w, parkiet, p? ytki, p? yty gipsowe, jastrychy, tynki, itp.), d.).
Quickly, efficiently and inexpensively perform all kinds of internal repair works (plaster walls and ceiling, laminate, tile, plaster, screed, plaster and t. D.).
Metra? 65kB. m, powierzchnia 46kB. m, kuchnia 7kB. m.? wietny remont, stan bardzo dobry, okna pcv, parkiet, impuls p? ytki, spis wykusz w salonie, 2 balkony (jeden przeszklone).
Footage 65kB. m living 46kB. m, kitchen is 7 kw. m. Good repair, good condition, double-glazed Windows, parquet, pulse tile, phone Bay window in the hall, 2 balconies (one glazed).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 102. Pasujących: 102. Czas odpowiedzi: 185 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo