Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "północny" na angielski

Wyszukaj północny w: Definicja Synonimy
north
northern
northeast northwest
north-east
north-west
north-northeast

Sugestie

201
145
Ja spenetruję północny i wschodni kraniec.
I will go to the north and east side.
Bitwa o północny Atlantyk... to nieprzyjemna sprawa.
The battle of the North Atlantic... is a grim business.
Ponadto Turcja od tygodni bombarduje północny Irak.
Furthermore, Turkey has been bombing Northern Iraq for weeks.
Gumowe Nogi udoskonalił północny styl i jest mistrzem.
Rubber Legs has perfected the northern style and is champion.
Dowódco, przenieśmy się na północny kraniec lotniska.
Commander, let's move to the north end of the field.
Automat, północny koniec Rock Creek Park.
Pay phone, north end of Rock Creek Park.
First York Plaza, północny plac.
First york plaza, north of the square.
Dopłynęliśmy na północny kraniec Novej Zemblii.
We've reached the north of Nova Zembla.
Za parę dni będziecie mogli wrócić na kierunek północny.
In a couple of days you CAN turn back north.
Przeprowadziłaś się ostatnio na północny Bronxu z Upper East Side.
You recently moved to the north bronx from the upper eastside.
Jest w hrabstwie Kingfisher i przesuwa się na północny wschód.
It's in the center of the circle in Kingfisher County, moving north.
McNutt Road, północny koniec parku.
McNutt Road, north end of the trailer park.
Studiowałem północny, południowy nawet bagienny styl wody.
I've studied Northern Water Style, Southern Water Style, even Foggy Swamp Style.
Wes, myślę, że północny Pakistan, Hindukusz...
I say Northern Pakistan, Hindu Kush.
Kolejne 2.2 na północny-wschód od Norris.
Another 2.2 to the north east of Norris.
Region północny, tu S.H.I.E.L.D. 616.
Region North, this is S.H.I.E.L.D. 6-1-6.
A teraz kolej na północny wschód i sambę.
And now it's the North East's turn with the Samba.
Adres: Butembo, północny region Kivu, DRK.
Address: Butembo, North Kivu, DRC.
Mężczyzna, zadźgany, północny Londyn...
A man, stabbed, North London...
"Front północny" odpowiedział podpalając samochód Wintera.
Northern front responded by torching Winter's car.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 572. Pasujących: 572. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo