Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "północny zachód" na angielski

Wyszukaj północny zachód w: Definicja Synonimy
northwest
north-west
north west
Posterunek jest kilometr na północny zachód stąd.
Police station's about one klick northwest of here.
Konwój transporterów kieruje się na północny zachód.
There's a convoy of troop transports heading Northwest.
Miasto Karkkila jest położone około 65 kilometrów na północny zachód od Helsinek przy autostradzie nr 2 w północno-wschodniej części regionu Uusimaa.
Karkkila is located some 65 kilometres north-west of Helsinki along highway No 2, in the north-eastern part of Uusimaa Province.
Szybki Orzeł kieruje się na północny zachód.
'Rapid Angel is heading north, north-west. I've stabilised.'
Jethro, 2570 trzecia ulica, północny zachód.
Jethro, 2570 - ...Third Street, Northwest.
Jeśli wybrali północny zachód, przez wodę...
If they went northwest by water...
Więźniarka kieruje się na północny zachód, wiezie 289 osób do San Francisco.
Prisoner transport headed northwest... bearing 289 toward San Francisco.
Kapitanie... nieprzyjacielska flota znajduje się 170 mil na północ, północny zachód od Pearl.
Captain, enemy fleet 170 miles north, northwest Pearl.
Pszczoły afrykańskie atakują pociąg... 110 km na północny zachód od Houston.
African bees attack a train... 70 miles northwest of Houston.
Lecą na północny zachód w kierunku Mill Street.
They're going northwest towards mill street.
Człowiek, który terroryzował północny zachód kraju przez 20 lat.
The man who terrorised the Pacific Northwest for 20 years.
Około 11 km na północny zachód od miasta.
About seven Miles northwest of town.
Jesteśmy na dnie kanionu, a on gdzieś na grani - na północny zachód od nas.
We are at the bottom of a canyon, and he is dug in somewhere on a ridge northwest of our position.
Narin wysyła ją na północny zachód na rekonesans.
Nairn is sending her northwest to scout the frontier for the French.
Rozbiliśmy obóz parę mil na północny zachód, przy opuszczonym kamieniołomie.
We're camped a few miles northwest, up by a big abandoned rock quarry.
Ludzie, wyruszamy na wielką przygodę na wspaniały północny zachód.
Men, we are about to embark on an unprecedented adventure... to the great Northwest.
Hiszpan który wędruje na północny zachód.
A Spaniard who wander the Northwest.
Trzy stopnie na północny zachód, pełna prędkość.
Three points northwest, full speed.
Punkt kontrolny bezpieczeństwa 30 km na północny zachód od Paradise został naruszony.
The security checkpoint 20 miles northwest of paradise was breached.
Lokalizacja: favela północny zachód, ślepy zaułek.
Location: favela northwest, cul-de-sac.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 138. Pasujących: 138. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo