Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pępek" na angielski

Wyszukaj pępek w: Definicja Synonimy
belly button
navel
bellybutton
innie
center
navel-gazing
Zainfekowany pępek i kobieta z półpaścem.
Infected belly button and an old lady with shingles.
Gdybyś dłużej wciągał brzuch, twój pępek znalazłby się na twoich plecach.
If you'd sucked your gut in one more time, your belly button would've fallen out your back.
Jeden "zamazany pępek" dla damy.
One Fuzzy Navel for the lady.
Blondyna 22, żadnych porów, przebity pępek.
She's blond, 22, no visible pores, and pierced navel.
Mam takie wrzody na żołądku, że kawa wypływa mi przez pępek.
I got ulcers so big, coffee's coming out of my bellybutton.
Więc podwinęła koszulę i wskazała na swój pępek... i poprosiła, żebym tam jej się podpisał.
So she pulled up her shirt, pointed to her bellybutton... and asked me to autograph that.
Jeszcze jedna taka obróbka i mój pępek się zapadnie.
One more chewing out, and my belly button will cave in.
Mój pępek wygląda o niebo lepiej niż Beyonce.
My belly button is way better than Beyoncê's.
Chcę przekształcić mój pępek a moje kieszonkowe nie pokrywają tego.
I want to reshape my navel and allowance won't cover it.
Nie wiem nawet, czy twój pępek jest wklęsły czy wypukły.
I don't even know if your belly button is an innie or an outie.
Dr Stone, nie sądzę, by zlikwidowano cały pępek.
Dr. Stone, I don't think they'd wipe out the whole navel.
Poprzednio pępek był pomarańczowy, a jeszcze wcześniej winogronowy.
Last time it was a navel orange, and the time before that was a grape.
Nigdy czegoś takiego nie widziałem ale wygląda na to, że pępek został przebity grubą igłą.
I've never seen a wound like this, but it looks like she was pierced through the navel with a thick needle.
Oczywiście nie sądzę, że szatan ma pępek.
Of course, I don't think Satan has a belly button.
Jeszcze jeden "zamazany pępek" dla damy.
One more fuzzy navel for the lady.
Trzy, cztery razy dziennie przepłucz pępek ciepłą, słoną wodą.
Rinse your belly button 3 to 4 times a day with sea salt and warm water.
Nie trzeba profilera, by zgadnąć, dlaczego Meg chciała przekłuć pępek.
It doesn't take a profiler to figure out why Meg would decide to Pierce her belly button.
To coś zaczepiło się o mój pępek.
My belly button ring got caught on this thing.
Zobacz, Boska Bogini ma boski pępek.
Look, the Divine Goddess has a divine belly button.
Dźgnał pan kiedyś kogoś w pępek?
You ever stabbed a man in the navel?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 107. Pasujących: 107. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo