Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płótno" na angielski

Wyszukaj płótno w: Definicja Synonimy
canvas
cloth
linen
lint
To płótno nie wysyła właściwych wibracji.
This canvas isn't giving me the right bounce.
Drewno i płótno mogą dorównać stali.
Wood and canvas could be as good as metal.
Zwykłe współczesne wydania oprawione w płótno.
Ordinary modern editions in cloth binding.
Biciu mojego serca, niczym młot walący o płótno.
The sound of my heart beating, like a hammer against cloth.
Proszę zauważyć, panie, że wszystkie moje wykresy są rysowane na najlepszym pergaminie i nakładane na najcieńsze płótno.
If you will notice, sir, all my charts are drawn on the very best parchment... and mounted on the finest linen.
"Wszystko zawinięte w płótno i zimne jak trup".
All wrapped up in linen and cold as clay.
Powinniśmy kupić nowe płótno do klatki.
I'm thinking maybe we need a new canvas for the cage.
To jak czyste płótno, pełne nadziei i możliwości.
It's like a blank canvas, full of hope and possibilities.
Oto płótno z okresu, o które prosiłeś.
Here's the period canvas you asked for.
Mój człowiek Bricks, zmiecie to płótno razem z nimi.
My man Bricks about to wipe the canvas with them.
Maluję jedno płótno tygodniowo, Weź jedno, popatrz i potnij brzytwą.
I paint a canvas every week, take one look at it and slash it with a razor.
Jego ciało posłużyło mi za płótno au Dominic.
I used his body as my canvas - au Dominic.
Nasza skóra jest jak pędzel i nasze płótno.
Our skin is like our paintbrush and our canvas.
To płótno wyszło ponoć z pracowni samego Géricault.
They say this canvas was painted in Géricault's studio.
Możesz dowolnie powiększać i zmniejszać płótno za pomocą koła myszy.
You can zoom in and out the canvas with your mouse wheel.
Zapisz bieżące płótno na dysku jako obrazek
Export the current canvas to a PNG raster image
Zrobili je z jedwabiu, silne jak płótno.
They've made them out of silk, strong as canvas.
Ktoś mógłby wykorzystać to płótno do namalowania dzieła sztuki.
One might've used this canvas to paint a masterpiece.
Jego obsesja dalece wykracza poza zwykły obraz i płótno.
His obsession goes far beyond mere paint and canvas.
Jessika jest jak gwiazda filmowa, czyste płótno.
Jessica is like a film star, blank canvas.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 221. Pasujących: 221. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo