Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płatki kukurydziane" na angielski

Wyszukaj płatki kukurydziane w: Definicja Synonimy
cornflakes
corn flakes
Słodkie ziemniaki, pianki i płatki kukurydziane.
Sweet potatoes and marshmallows and cornflakes.
Czy ktoś plunął dzisiaj rano w twoje płatki kukurydziane?
Did somebody spit in your cornflakes this morning?
I nagle zaczęłam wymiotować co rano płatki kukurydziane.
Then I started to puke up corn flakes every morning.
Kiedy tam się dostaje... pod koniec dnia... to są tylko płatki kukurydziane.
But when he gets there at the end of the day... it's just corn flakes.
Dam mu zupę i płatki kukurydziane, i położę go.
I'll give him some soup and cornflakes and get him down.
Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych, np. przykład płatki kukurydziane
Prepared foods obtained by swelling or roasting cereals or cereal products, e.g. corn flakes
Zboża nieprzetworzone, dmuchane, w płatkach (włączając popcorn, płatki kukurydziane itp.)
Cereals, unprocessed, puffed, in flakes (including popcorn, corn flakes and the like)
przetwory zbożowe (płatki kukurydziane, płatki owsiane itd.) oraz inne produkty zbożowe (słód, mączka słodowa, wyciąg ze słodu, skrobia ziemniaczana, tapioka, sago i inne skrobie),
cereal preparations (cornflakes, oatflakes, etc.) and other cereal products (malt, malt flour, malt extract, potato starch, tapioca, sago and other starches),
Gotowa żywność otrzymywana w wyniku pęcznienia lub prażenia zbóż, lub produkty zbożowe (na przykład płatki kukurydziane), z wyjątkiem kukurydzy, w formie ziaren, ugotowanych uprzednio lub przygotowanych w inny sposób
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared
Płatki kukurydziane, naleśniki, sałatkę owocową... Sok grejpfrutowy?
Corn flakes, pancakes, fruit salad... grapefruit juice?
Płatki kukurydziane... czy też musli z jogurtem jesz teraz?
Cornflakes... or is it yogurt with muesli you eat now?
To po prostu płatki kukurydziane.
It's just corn flakes.
Jego ulubionym jedzeniem są płatki kukurydziane.
His favorite food is cornflakes.
Z reguły sterydy i płatki kukurydziane.
The usual, steroids and Cocoa Puffs.
Rany, te płatki kukurydziane naprawdę na mnie działają.
Man, those corn flakes really did a number on me.
Luke ma paluszki rybne, a Joan płatki kukurydziane.
Luke has some fish sticks, and Joan has some corn chips.
A gdzie się właściwie podziały zwyczajne płatki kukurydziane?
What did they do with the regular K?
Składnik rolny opłaty celnej dla norweskiego kodu 1904.1090 przetwory spożywcze otrzymane w wyniku spęczniania lub prażenia zboża lub produktów zbożowych (innych niż płatki kukurydziane) wynosi 0,40 NOK/kg, a składnik przemysłowy wynosi zero.
The agricultural element of the duty for Norwegian code 1904.1090 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (other than 'corn flakes') would be Nkr/kg 0,40 and the industrial element would be zero.
Zboża przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, mąka zbożowa (w tym mąka kukurydziana, mączka kukurydziana i płatki kukurydziane [21]), otręby jako produkt końcowy wprowadzony na rynek do bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz zarodki, z wyjątkiem środków spożywczych wymienionych w pkt 2.4.7
Cereals intended for direct human consumption, cereal flour (including maize flour, maize meal and maize grits [21]), bran as end product marketed for direct human consumption and germ, with the exception of foodstuffs listed in 2.4.7
Coś bardziej wyjątkowego... jak Ekstra Płatki Kukurydziane.
More special like Special K, the cereal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 37 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo