Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płytką" na angielski

shallow
printed
PCB
a hollow

Sugestie

płytka 321
Możesz dalej prowadzić bezpieczną, płytką egzystencję fizyczną.
Elliot, you can go ahead and live a sheltered, shallow, physical existence.
Że jestem jakąś płytką poszukiwaczką złota.
That I'm just some shallow gold digger.
zawierający skrzynkę z tworzywa sztucznego z płytką obwodu drukowanego i metalowym uchwytem,
plastic box with printed circuit board and metal holder,
Elektroniczny układ kontrolny do monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu zawierający skrzynkę z tworzywa sztucznego, z płytką obwodu drukowanego wewnątrz, z metalowym uchwytem lub bez, o:
Electronic control unit for monitoring car vehicle tyre pressure comprising plastic box with printed circuit board inside and with or without metal holder, of:
Powiedziałeś, że Magnolia jest płytką materialistką.
I thought you said Magnolia was materialistic and shallow.
Bo naprawdę jesteś płytką, pochłoniętą sobą żmiją, za którą wszyscy cię mają.
'Cause you really are the shallow, self-absorbed snake that everyone says you are.
Sabrina jest płytką, zapatrzoną w siebie imprezowiczką.
"Sabrina" is a totally shallow, self-obsessed party girl.
Pammy została ogłupiona przez tą płytką zakupoholiczkę.
Pammy was brainwashed by this shallow shopaholic.
Skoro pytasz, Lois, to uważam tą pieczeń za płytką i pedantyczną.
Well, Lois, since you asked, I find this meatloaf rather shallow and pedantic.
Byłoby zaprzeczeniem zgodzić się na życie mierne, wyznaczone przez minimalistyczną etykę i płytką religijność.
It would be a contradiction to settle for a life of mediocrity, marked by a minimalist ethic and shallow religiosity.
Poskutkowało to wielką amputacją, płytką opinią o naturze ludzkiej.
And it's produced a great amputation, a shallow view of human nature.
Najlepiej można ją określić jako płytką.
It could best be described as shallow.
Oceniłem reakcję przysięgłych, łącząc z pańską płytką,
I gauged the jury's reaction, combining your shallow,
Bardzo mała okazała się natomiast różnica między uprawą głęboką (B) a płytką (C).
However the difference between deep (B) and shallow (C) cultivation was very small.
Miasto leży nad płytką laguną, ok. 10 km od wybrzeży Morza Śródziemnego.
The city lies on a shallow lagoon, about 10 km from the shores of the Mediterranean.
Chodzi o to, że jeżeli Koothrappali, nastawia się do nowego życia z płytką niezasłużoną sławą, być może jest to okazja, aby utworzyć lepszego kompana.
My point is, if Koothrappali is moving on to a new life of shallow, undeserved fame then perhaps this is an opportunity to create a better cohort.
I zapamiętaj, jeśli ktoś nazwie cię płytką, to oznacza, że ci zazdrości.
And remember, if someone calls you shallow, they're just jealous.
Stałem na brzegu wysepki Nokanhui, która okazała się być niewielkim, częściowo tylko pokrytym zielenią pasem piachu otoczonym płytką, spokojną - zupełnie jak jezioro - wodą.
I stood on the beach of Nokanhui, an islet, which turned out to be just a strip of sand surrounded by shallow, calm water, resembling a lake.
Wszyscy uważają, że gdzieś pomiędzy trzecią a czwartą klasą obcy wszedł do twojego ciała i uczynił cię płytką desperatką.
Everyone's convinced that sometime between junior and senior year, an alien invaded your body and made you shallow and desperate.
Jeśli będziesz siedział całe popołudnia w domu i nie rozwijał żadnych zainteresowań... staniesz się bardzo, bardzo płytką osobą.
If you sit around the house all afternoon and never develop any outside interests... you'll become a very, very shallow person.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 147. Pasujących: 147. Czas odpowiedzi: 79 ms.

płytka 321

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo