Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płytka" na angielski

plate
tile
plaque
wafer
shallow
superficial
vapid

Sugestie

Zdjęcie jest lekko uszkodzone, płytka była stara.
The picture has been affected a bit as the plate was so old.
Ponadto uchwyt działa jak płytka szybkozłączki na statywie.
It also works as a quick-release plate on the tripod.
Każda pojedyncza płytka jest zatem uważana za zasadniczą część do działania ściany wideo LED jako całości.
Each individual tile is therefore considered an essential part for the operation of the LED video wall as a whole.
Należy zauważyć, że kupowanie płytka jest lepszy z trochę zapasów.
Note that buying a tile is better with a little stock.
Musisz ekshumować to ciało, potrzebujemy próbki tkanki mózgowej, by dowiedzieć się czy jest tam płytka.
You've got to exhume that body, we need a sample of the brain tissue to see if there's plaque.
Każda płytka, która nie spełnia powyższych kryteriów, musi zostać odrzucona.
Any plate that fails to conform to the above criteria must be rejected.
A płytka z numerem nadwozia przepadła.
And the VIN number plate's gone.
Kwarcowa płytka kontrolna musi być również doprowadzona do 20 º ± 0,2 ºC.
The quartz control plate must also be at 20 ºC ± 0.2 ºC.
Pięc śrub. i tytanowa płytka w jego czaszce.
Five screws and a titanium plate in his skull.
otwory (płytka armaturowa/pierścień metalowy);
The openings (plate for accessories/metal ring);
Jak mała płytka metalowa zapobigająca paskudnym złamaniom.
Nothing like a little metal plate to prevent nasty fractures.
Panno Kent, to była metalowa płytka z pozytywki, którą pani kupiła.
Ms Kent, it was a metal plate from a music box that you bought.
A to jest płytka w czaszce.
And that's a plate in the skull.
Na twoim mózgu jest metalowa płytka.
A metal plate has been inserted in your brain.
Seria TLCH blokada ciężarówka wykonana jest z żeliwa i osiąga płytka mocująca.
The TLCH series truck lock is made from cast iron and has a top plate fitting.
Jest to punkt toru suplementu mały dotyk płytka, i oba działają bez zarzutu.
There is a track point of a supplement the small the touch plate, and both work flawlessly.
Metalowa płytka trzyma jego czaszkę w kupie.
He's got a plate holding the back of his head together.
» Informuj mnie o aktualizacjach płytka ośmiokątna
» Notify me of updates to octangular handmade plate
A płytka w jego głowie... stała się świetną pułapką na robale.
And the plate in his head... has become quite a good bug zapper.
Tylko płytka nośna paneli ściennych jest na stałe zamocowana do podłoża.
Only the carrier plate of the wall panels is permanently fixed to the substrate.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 559. Pasujących: 559. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo