Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: płytki krwi płytki oddech
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "płytki" na angielski

Sugestie

65
59
Ten grób jest płytki i niestaranny.
This grave here is very hasty and shallow.
Ja to przeboleję bo jestem płytki i samolubny.
But I'll get over it because I am shallow and self-centered.
Używając mikropipety wykonać dwukrotne rozcieńczenia surowicy w poprzek płytki.
Use microtitration diluter to make two-fold dilutions of serum across plate.
Umieścić 0,025 ml surowicy w pierwszym dołku płytki.
Place 0,025 ml of serum into first well of plate.
Musi być możliwość oplombowania płytki z oznaczeniami.
It must be possible to seal the plate bearing the markings.
Przewodnik opisuje metodę płytki kontaktowej i technikę gazikową.
This guide describes the contact plate method and the swab technique.
Powierzchni styku każdej płytki wynosi 20 cm2.
The contact surface of each plate is 20 cm2.
Okazjonalna strata płytki niekoniecznie czyni oznaczanie nieważnym.
The occasional loss of a plate does not necessarily invalidate the assay.
Pierwsi policjanci na miejscu zauważyli w pobliżu płytki grób.
The first officers at the scene noticed a shallow grave nearby.
Pokazuję córce, że nie jestem płytki.
What? Just showing my daughter that I'm not shallow.
Doktorze Edwards, oddech szybki i płytki.
Dr. Edwards, his breathing is rapid and shallow.
Szczegółowy opis układu płytki przedstawiono w tabeli 4.
A detailed description of the plate layout is provided in Table 4.
Zmierzenie siły koniecznej do odklejenia pod kątem 90 stopni taśmy samoprzylepnej od płytki szklanej.
Measurement of the force necessary to unstick an adhesive tape from a glass plate at an angle of 90 deg.
Identyfikację sera zapewnia się przy pomocy płytki kazeinowej w kolorze żółtym.
A yellow casein plate is used to identify the cheese.
Badaną substancję nakłada się na powierzchnię chropowatej płytki szklanej w postaci jednorodnej warstwy.
The test substance is applied to the surface of a roughened glass plate as a homogeneous layer.
Postukać w ścianki płytki w celu rozproszenia antygenu.
Tap sides of plate to disperse antigen.
Przygotować odpowiednie płytki w celu zapewnienia przecięcia minimum 600 ziaren.
Prepare sufficient plates to ensure that a minimum of 600 grains are cut.
Umyć płytki trzykrotnie i osuszyć jak poprzednio.
Wash plates three times and blot dry as before.
Umyć płytki ELISA pięciokrotnie przy użyciu PBST.
The ELISA plates are washed five times with PBST.
Przenieść płytki do inkubatora (4.1.3).
Transfer the dishes to the incubator (4.1.3).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1796. Pasujących: 1796. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo