Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pajęczyna" na angielski

Wyszukaj pajęczyna w: Definicja Synonimy
web
cobweb
Alano, co symbolizuje "poplątana pajęczyna"?
Alana, what does "tangled web" symbolize?
Czy wiesz, moja droga, że ta złota pajęczyna... została utkana z nici wielu skorupiaków?
Did you know, my dear, that this golden web was spun from the beards of shellfish?
Pajęczyna zawierająca kilka zdechłych pająków... z fasolą.
Cobweb containing a number of deceased arachnids... with beans.
Mój kolejny wiersz nosi nazwę "Pajęczyna".
My next poem is called "Cobweb".
To coś jak "Pajęczyna Charlotty", ale z muszego punktu widzenia.
It's more like Charlotte's Web, but from the fly's point of view.
Fuj. Pajęczyna w mojej buzi!
Ew, web in my mouth!
Pajęczyna, leżę i gapię się w pajęczynę
Cobweb I lie and stare at the cobweb
Kwiat pokoju, Pajęczyna, Mól i Ziarna Gorczycy!
Peaseblossom, Cobweb, Moth, and Mustardseed.
W stodole jest wielka pajęczyna.
There's a web in the barn.
To jest światowa pajęczyna.
It's the worldwide web.
To była naprawdę duża pajęczyna.
It was a really big cobweb.
Natomiast mając bardzo rozciągliwą spiralę łowną, pajęczyna jest w stanie zamortyzować uderzenie schwytanej ofiary.
But by having really, really stretchy capture spiral silk, the web is actually able to absorb the impact of that intercepted prey.
To była "Pajęczyna Szarloty".
It was Charlotte's Web.
"Koszmar z ulicy Wiązów" wygląda przy tym jak "Pajęczyna Charlotty".
Way I understand it, it makes Nightmare on Elm Street look like Charlotte's Web.
To jest idealnie, perfekcyjnie zniszczona pajęczyna.
This is the most absolutely perfectly destroyed spider web.
Spokojnie Maggie, to tylko pajęczyna.
Relax Maggie it's just a spider web.
Zaczynają się formować sieci - ta kosmiczna pajęczyna struktur.
And you start seeing these networks, this cosmic web of structure forming.
Aż po kanały, które ciągną się jak pajęczyna przez miasto Gendor.
To the sewers that run like a spider web through the city of Jandor.
Nie pajęczyna, jak mówi Pachmutowa.
These aren't spider webs, like Pachmutova says.
Nasze części ciała są jak pajęczyna.
Okayour girl parts are like a spiderweb.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 239. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo