Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "palec u nogi" na angielski

Wyszukaj palec u nogi w: Definicja Synonimy
Mój duży palec u nogi byłby lepszym prezydentem.
My big toe would make a better president.
Próbowałam uszczypnąć cię w palec u nogi.
And then I tried to pinch your toe.
Numero uno: przypadkowe nadepnięcie na duży palec u nogi.
Numero uno: the accidental treading on the toe.
Jeśli nie jesteś później zbyt zajęta, może pokażesz mi trochę tych wykopów? Próbowałam tego z włącznikiem światła i chyba złamałam palec u nogi.
You know, if you're not busy later, maybe you could show me how to do thing, 'cause I tried it on a light switch, and I think I broke my toe.
I muszę poprawić palec u nogi który masakrujesz.
I have to fix the toe that you are massacring.
Jeśli masz ochotę na życie palec u nogi jest linią szczęścia
If you got a taste for life, toe the line of happiness
Pamiętasz, jak mi zsiniał palec u nogi?
I mean, you remember that time my toe turned purple, right?
A nie, to mój palec u nogi.
Wait - That's my toe.
Posłuchaj, doktorze Frankenstein, duży palec u nogi jest dość ważny, no wiesz do chodzenia.
Listen, Dr. Frankenstein, the big toe, it's pretty important, you know, for walking.
Róbcie, co każe, albo odetnie wam duży palec u nogi.
Do what he says, or he'll cut off your big toe.
Złapany go iniekcji kąpieliskiem z epi w palec u nogi.
Caught him injecting lido with epi in a toe.
Ależ nie, ona złamała duży palec u nogi.
No, she broke her toe.
Był jakiś czas w Soledad a potem w Angoli, tam stracił palec u nogi, podczas więziennego buntu.
He did a term in Soledad and a term in Angola, where he lost a toe during a prison riot.
Mam złamany palec u nogi, ale nie ducha.
I have a broken toe, not a broken spirit.
Jego drugi palec u nogi jest dłuższy od pierwszego.
His second toe is longer than his big toe.
Pierścionek na palec u nogi z brązowym kamieniem?
It's a toe ring with a brown gemstone?
Pięćdziesiąt szylingów za oko, pięćdziesiąt za stopę, i dziesięć szylingów za duży palec u nogi.
Fifty shillings for an eye, fifty shillings for a foot, and ten shillings for the big toe.
"Co z tego, że Berta ma dodatkowy duży palec u nogi?"
"So what if Berta's got an extra big toe?"
Ktoś uderzył się w palec u nogi, jakiś pijak się przewrócił, dzieci grające w gwiezdną małpę, cokolwiek?
A stubbed toe, a drunk fell down, kids playing space monkey, something?
Tylko jeden palec, jeden palec u nogi!
Just one finger, just one toe!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 333. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo