Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "palec wskazujący" na angielski

Wyszukaj palec wskazujący w: Definicja Synonimy
index finger
forefinger
trigger finger
Zwróć uwagę na palec wskazujący u prawej ręki.
Also, notice the index finger on his right hand.
Musiałem jej dotknąć... i powoli wyciągnąłem mój palec wskazujący.
I had to touch it... and I slowly extended my index finger.
A teraz, prawa ręka, kciuk i palec wskazujący.
Right hand, thumb and forefinger.
Utworzyć fałd skóry, chwytając ją między kciuk i palec wskazujący.
Form a skin fold by pinching the skin between thumb and forefinger.
Nawet wierzę w twój palec wskazujący.
I even trust your trigger finger.
Ten mały diabeł odgryzł mi kciuk i palec wskazujący.
That little demon... took off my thumb and trigger finger.
Więc załóżmy, że prąd wyszedł przez prawy palec wskazujący i telefon.
So, let's assume that the current went out through his right index finger and the phone.
Kciuk, palec wskazujący i środkowy lewej dłoni...
The thumb, index finger and middle finger of your left hand...
Wes i Jamal mają poparzony palec wskazujący.
Both Wes and Jamal had a burned index finger.
Pokiereszowany nos, złamany obojczyk. Roztrzaskany lewy palec wskazujący.
Busted nose broken collarbone smashed up his left index finger.
Pierwszy z odcisków palców to twój prawy palec wskazujący.
The first fingerprint is your right index finger.
prawy palec wskazujący jest na kolczyku.
The right index finger is on the earring.
Ale policyjne psy znalazły jej prawy palec wskazujący natychmiast na campusie.
But a police canine did find her right index finger right off campus.
Należy wstrzyknąć dawkę leku: Delikatnie uchwyć oczyszczoną skórę pomiędzy kciuk, a palec wskazujący.
Inject the dose: Gently pinch the cleaned skin between your thumb and index finger.
Kiedy strzelec trzyma broń, trzyma rękę na łożu, a palec wskazujący owija się wokół spustu.
Even when a shooter holds a gun, he grips the barrel and he wraps his index finger around the trigger.
Daj mi proszę swój palec wskazujący.
Can you hold out your index finger for me, please?
Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić swój palec wskazujący na szkle i... voila, jesteś w systemie.
All you do... is put your index finger on the glass and... voilà, you're in the system.
Odkazić skórę wacikiem nasączonym alkoholem, a następnie uchwycić fałd skóry pomiędzy kciuk a palec wskazujący, bez nadmiernego uciskania go.
Disinfect your skin by using an alcohol wipe and pinch the skin between your thumb and forefinger, without squeezing it.
Czy to był prawy palec wskazujący?
It was the right index finger?
Kciuk, palec wskazujący, mały palec... 100000 na jednym kuponie!
Thumb, forefinger, middle finger... 100000 on a single ticket!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 77. Pasujących: 77. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo