Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pan młody" na angielski

Wyszukaj pan młody w: Definicja Synonimy
groom
bridegroom
you're young
groom-to-be
Twój pan młody kocha inną kobietę.
Your groom is in love with another woman.
Więc pan młody powinien kupić drużbie prezent.
Well the groom is supposed to buy his best man a gift.
Tak, ale nie jeżeli pan młody jest stary.
Yes, but not if the bridegroom is old.
Nie wiesz, że pan młody nie powinien... oglądać panny młodej dzień przed ślubem.
Don't you know that the bride and the bridegroom are not supposed to meet each other one day before marriage.
Czwarte okrążenie teraz poprowadzi pan młody.
The groom will walk ahead from the fourth round.
Teraz wyglądasz jak prawdziwy pan młody.
Now you are looking like a real groom.
Panna młoda rumieni się kiedy pan młody spogląda w jej oczy.
And the bride is blushing now as the groom is gazing into her eyes.
Panna młoda i pan młody przyszli.
The bride and the groom are also here.
Zdaje mi się, że pan młody ma wątpliwości...
I think the groom is having doubts...
Żeby pan młody był pachnący w dniu swego ślubu.
To make the groom all fragrant on his wedding day.
Noc przed ślubem pan młody zostawia cię do wykonania całej pracy.
The night before your wedding, the groom leaves you alone to do all the work.
Znany mi pan młody, Nino, całe jego życie.
I have known the groom, Nino, all his life.
To bardzo źle wygląda, kiedy pan młody się spóźnia.
It's such bad form for the groom to be late.
O ile znam buddyjską ceremonię ślubną... pan młody zazwyczaj przybywa na małym białym kucyku.
As I understand the Buddhist wedding ceremony... the groom usually arrives on a small white pony.
Może pan młody nosił cudze buty.
Maybe the groom was wearing someone else's shoes.
Mężny pan młody i piękna panna młoda.
An able groom, a beautiful bride.
To znaczy "luksusowy pan młody" po duńsku.
It means "fancy groom" in Danish.
Przyjechał pan młody, przynieś alkohol.
The groom has arrived, go out.
Uwierz mi to tradycja, że pan młody daje prezent... swojemu drużbie.
I believe it's traditional for the groom to give a gift to the best man.
Zacznijmy, zanim pan młody znowu zwieje.
Let's get started before the groom takes off again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 361. Pasujących: 361. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo