Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "papier ścierny" na angielski

Wyszukaj papier ścierny w: Definicja Synonimy
sandpaper
Taśma, papier ścierny, skrobaki...
Some tape, sandpaper, scrapers, things like that.
Harry Jackson znowu masz brodę jak papier ścierny.
Harry Jackson, you've got that sandpaper beard again.
Zostawiłem swój papier ścierny w bibliotece.
Left my sandpaper in the library.
Myślałem, że twoje żyły były jak papier ścierny.
I thought your veins felt like sandpaper.
Myślałam, że je zgubiłam a po południu moje soczewki kontaktowe zaczynają robić się jak papier ścierny.
I thought I lost them, and in the afternoon, my contacts start to feel like sandpaper.
Przedłużacze, baterie do radia, dodatkowe zapalniczki, papier ścierny... taśma, klej, pinezki, tego rodzaju rzeczy.
Extension cords, batteries for radio, extra lighters, sandpaper... masking tape, Elmer's glue, thumbtacks, that kind of stuff.
Kiedy się kończy, twoje żyły trą o siebie jak papier ścierny.
And when it's gone, your veins rub together like sandpaper.
Nie mieliśmy tematów do rozmowy, a jego język był niczym papier ścierny.
We had nothing to talk about, and his tongue was like sandpaper.
Właśnie dlatego Bóg stworzył papier ścierny.
That's why God invented sandpaper
Ich skóra jest jak papier ścierny.
They got skin like sandpaper.
Jak kobieta która mówi, że nadal cie kocha, a jest szorstka jak papier ścierny drapiący przy pocałunku w szyję.
Like a woman who says she still loves you... when she's as dry as sandpaper... and you remember how she'd be dripping... if you so much as kissed her on the neck.
Na końcu jej sztucznej ręki jest mały czujnik, którym pocierała różne powierzchnie, czując odmienne ich struktury, jak papier ścierny, różne rodzaje żwiru, taśma kablowa, gdy czujniki na dłoni pobudzały poddane reinerwacji obszary.
She had a little sensor at the end of her prosthesis that then she rubbed over different surfaces, and she could feel different textures of sandpaper, different grits, ribbon cable, as it pushed on her reinnervated hand skin.
Papier ścierny i trochę farby...
Sandpaper and touch-up paint on...
Owiń taśmą, daj papier ścierny przed rozpoczęciem... Wiesz, co robić.
Just tape around, sand it down before you put the primer... you know what to do.
Czuję się, jakbym przez tydzień lizał papier ścierny.
I feel like I spent a week licking a pool table.
Mogę zdobyć papier ścierny i ją podrapiemy albo zbrudzimy twoim węglem.
I can get some sandpaper and we'll scratch it off or dirty it with your coal.
Jego łapy są jak papier ścierny!
His hands are like 80 grit sandpaper.
Bawełna jest dla mnie jak papier ścierny.
Cotton feels like sandpaper on my skin.
Pójdę po papier ścierny, może uda mi się zetrzeć brzydotę z twojej twarzy.
I wasn't joking. I'm getting married, and I need you to perform the ceremony.
Powierzchnie muszą być dokładnie wyszlifowane, zaś papier ścierny regularnie wymieniany w trakcie szlifowania w celu uniknięcia zapychania się, które może spowodować, że szlifowanie zamieni się w polerowanie.
The surfaces shall be thoroughly abraded and the abrasive paper changed regularly during the process to avoid clogging, which may lead to a polishing effect.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo