Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "park narodowy" na angielski

Wyszukaj park narodowy w: Definicja Synonimy
Krążą pogłoski, że Kongres chce utworzyć w Karolinie park narodowy.
Rumour has it that Congress is creating a national park in Carolina.
Chciałabym złożyć wniosek dotyczący wykorzystania naszego terenu jako park narodowy.
I would like to apply to turn some of our new land into a national park.
Bada się park narodowy w poszukiwaniu szczątków pierwotnego lasu.
We survey a national park to find the last remains of a natural forest.
Chodzi o to, że William Henry Harrison mógłby chcieć, aby ta działka została zachowana jako park narodowy.
The point is, William Henry Harrison would have wanted this land preserved as a national park.
Co tu urządziła? Park narodowy?
What the hell is she growing here, Yosemite National Park?
Obszar dziczy, Park Narodowy Great Falls.
Wilderness area, Great Falls National Park.
Park Narodowy jest około 100km na północ od szkoły.
There's a national park about 60 miles north of the Academy.
Tak, pomyślałem, że może Wallowa Park Narodowy.
Yes, I thought maybe Wallowa National Park.
Witamy w Wielkim Kanionie Park Narodowy 20.000 lat później...
Welcome to the Grand Canyon National Park 20,000 years later
Park Narodowy Mesa Verde, Colorado, USA
Mesa Verde National Park Colorado, USA
Centralny Bałkański Park Narodowy (Bułgaria): 21019 ha
Central Balkan National Park (Bg): 21.019 ha
spójrz, synu, to jest Park Narodowy.
Look, son, this is a national park.
Jedyne miejsce w tym stanie, gdzie można znaleźć takie drzewa, to Park Narodowy Peninsula. Znajduje się tam eksperymentalna plantacja.
The only place it's found in the state is Peninsula National Park - trial planting.
Uluru - Ayers Rock, Park Narodowy Uluru, AUSTRALIA
Ayers Rock, Uluru National Park AUSTRALIA
Park Narodowy Fulufjället (Szwecja): 22140 ha
Fulufjället National Park (Se): 22.140 ha
Park Narodowy Oulanka (Finlandia): 12924 ha
Oulanka National Park (Fi): 12.924 ha
Park Narodowy Rila (Bułgaria): 16350 ha
Rila National Park (Bg): 16.350 ha
W Europie jest już osiem parków narodowych, w tym Park Narodowy Retezat w Rumunii.
There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Park Narodowy Archipelago (Finlandia): 10600 ha
Archipelago National Park (Fi): 10.600 ha
To również park narodowy.
It's a national park.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo