Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pasta do zębów" na angielski

Wyszukaj pasta do zębów w: Definicja Synonimy
Wczoraj byłem tak chory, że myślałem pasta do zębów, którą astronauci jedzą.
Yesterday I was so sick that I thought toothpaste that astronauts eat.
Podróżna szczoteczka i pasta do zębów... niezbędne, gdy spędzasz noc z kozami.
Travel toothbrush and toothpaste... essential if you're spending a night with the goats.
Mydło i pasta do zębów są w łazience.
There should be soap and toothpaste, everything you need in the bathroom.
Stary, cuchniesz, jak pasta do zębów.
Dude, you smell like toothpaste.
Nic, tego mała pasta do zębów nie naprawi.
Nothing a little toothpaste won't fix.
Tylko majtki, dezodorant i pasta do zębów.
Just underpants, deodorant and toothpaste.
Nawet mydło i pasta do zębów są tylko na czarnym rynku.
There's even a black market for soap and toothpaste.
Jedzenie, paliwo, ubrania nawet papier toaletowy i pasta do zębów.
That's food, fuel, clothes, even toilet roll and toothpaste.
"Gdzie jest pasta do zębów?"
"where's the toothpaste?"
"Czy pasta do zębów tam jest?"
And I think, "is the toothpaste there?"
Kawa, cukier, czekolada, pasta do zębów?
Coffee, sugar, chocolate, toothpaste?
Mówimy na nie "pasta do zębów" i "woda z kranu".
We call them toothpaste... and water tap
Mydło, szampon, pasta do zębów, mleczko kosmetyczne, dezodoranty, mleczka do opalania - wszystkie te produkty są dookoła nas i dotyczą nas wszystkich.
Soap, shampoo, toothpaste, lotions, deodorants, suntan lotions - they are all around us and affect us all.
Każdego ranka, pasta do zębów musi być po lewej stronie zlewu, bo jeśli nie jest, nie możesz jej znaleźć, i ja muszę ją tam kłaść.
Every morning, the toothpaste has to be to the left of the sink, because if it's not, you can't find it, and I have to put it there.
jesteś... nie jesteś inny niż pasta do zębów lub szampon.
YOU'RE NO DIFFERENT THAN TOOTHPASTE OR SHAMPOO.
No to ja mówię, "Kochanie, to nie jest pasta do zębów."
And I said, Honey, that is not toothpaste.
pasta do zębów zamiast pianki do golenia czasem nawet 'chińskie gorące gacie' lub nawet rura.
toothpaste instead of shaving gel sometimes even the 'Chinese hotpants' or even the tube.
Proszę posłuchać, wiem, że mówiłem, że to może być pasta do zębów, ale...
I know I said it could be toothpaste, but isn't this the hard way?
Nie ma powodu, żebyśmy obie zabierały takie rzeczy jak pasta do zębów, albo... nożyczki, albo... chusteczki do rąk. Al?
There's no reason for both of us to take things like toothpaste, or... razors, or Q-Tips... or hand sanitizer.
artykuły do higieny osobistej: mydło toaletowe, mydło lecznicze, olejek i mleczko do zmywania twarzy, mydło do golenia, krem i pianka do golenia, pasta do zębów itd.,
articles for personal hygiene: toilet soap, medicinal soap, cleansing oil and milk, shaving soap, shaving cream and foam, toothpaste, etc.,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 852. Pasujących: 65. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo