Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pastor" na angielski

Wyszukaj pastor w: Definicja Synonimy
pastor
preacher
minister
reverend
vicar
parson
clergyman
rector
Pasteur
Wybaczcie... nowy pastor zawalił sprawę.
My apologies... the new pastor cocked things up.
Izajasz Easton, pastor kościoła Chrystusa Pana.
Isaiah Easton, pastor at Lord in Christ Church.
Nie wiedziałem że pastor Conners miał problem z temperamentem.
I wasn't aware that Preacher Conners had a temper problem.
Gdy wrócę... pastor będzie gadał o złu.
I know that back home... preacher be talking about right and wrong.
Nazywał się Jeremiah Porter, prezbiteriański pastor.
His name was Jeremiah Porter, a presbyterian minister.
Przyszedł pastor, a Henriego chwycił skurcz.
The minister's arrived and Henri's taken with cramps.
Wiec moze pastor Cho potrzebuje odpoczynku.
Then perhaps Pastor Cho might like a rest.
Mogę tylko powiedzieć, że pastor postrzelił profesora.
To my knowledge, your pastor killed the professor.
Nasz pastor uprzedził, że możemy mieć gości.
Our pastor said we might get visitors.
Kochanie, pastor Phil potrzebuje cię.
Honey, Pastor Phil needs you.
Po pierwsze, każdy zagraniczny biskup, ksiądz, czy pastor zostanie bezzwłocznie deportowany.
Firstly, every foreign-born bishop, priest or minister will be deported immediately.
Gubernatorze, pastor Isaiah uważa, że plan burmistrza jest najlepszym sposobem na uniknięcie przemocy.
Mr. Governor, Pastor Isaiah believes the mayor's plan is the best way to handle any possible violence.
Mój pastor mówił, że jest sezon na metę.
My pastor said it's meth season.
To pastor Collins, szeryf Bogany, głowa lokalnej policji.
This is Pastor Collins, Sheriff Bogany, head of local control.
To powinien być pastor z dzieciństwa.
You know, a good compromise would be his childhood pastor.
To główny pastor, wielebny Jonathan Haddem.
This here's Reverend Jonathan Haddem, Head Pastor,
W Szwecji pewien pastor był ścigany sądownie za cytowanie Biblii.
In Sweden, we have seen a pastor prosecuted for quoting the Bible.
Czuję się, jakbym nieco zawiódł jako ojciec i jako pastor.
I feel like I... fell a little short as a father and as a minister.
Czy zawsze nazywałeś ją "pastor"?
Did you always call her "pastor"?
Paul... To jest pastor Green.
Paul, this is Minister Green.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 704. Pasujących: 704. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo