Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pełen życia" na angielski

Wyszukaj pełen życia w: Definicja Synonimy
full of life
lively
vibrant
teeming with life
live wire
vigorous
Był radosny, bystry, pełen życia.
He was a joy - bright, full of life.
Cieszę się, że jest pan równie pełen życia co młody Karl-Heinz.
I am pleased to see that you are just as full of life as the young Karl-Heinz.
Mądry, pełen życia, naprawdę artystyczny.
He's smart, lively, really artistic.
Ten dom nigdy nie był tak pełen życia, jak jest teraz - w czasie pogrzebu.
This house was never as lively as it is now - for a funeral.
Sprawia, że czuję się młody, pełen sił witalnych i... pełen życia, spełniony.
But Liz - she makes me feel young And vital and vibrant, visceral.
To wyjątkowy gość taki pełen życia.
He's such a great guy full of life.
Bo jesteś taki radosny i pełen życia.
Because you're acting all happy and full of life.
Zawsze wydawał się być taki pełen życia.
He always seemed so full of life.
Minutę wcześniej, pełen życia, chętny do zabawy a potem tracisz animusz.
A minute before, he was full of life and fun, and then he was dead.
Był taki pełen życia, a ja byłam z niego taka dumna.
He was so full of life, and I was so proud of him.
Nie ostry, nie jest pełen życia.
It's not spicy, it's not full of life.
To wyjątkowy gość taki pełen życia. zawsze chce wszystkich uszczęśliwiać!
He's such a great guy full of life. always wanting to see everyone happy!
Kiedy ktoś tak pełen życia odchodzi tak nagle... ciągle nie mogę uwierzyć, ja po prostu...
When someone so full of life goes so suddenly... maybe I am still in denial, I just...
Ernst Höger jest nadal pośród nas, jest zdrowy, pełen życia i energii, i nie przestaje nam powtarzać, że "życie jest piękne".
Ernst Höger is still alive and kicking, he walks among us, full of life and full of energy and he tells us that 'life is beautiful'.
Jesteś taki pełen życia.
You're so full of life.
Jesteś energiczny i pełen życia.
You are vigorous and full of life.
Wydaje się być pełen życia.
He looks like he's full of life.
Był tak pełen życia.
He was so full of life.
Pełen energii, pełen życia.
Full of energy, full of life.
Jest taki pełen życia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 69. Pasujących: 69. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo