Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "personel" na angielski

Zobacz także: personel medyczny
Wyszukaj personel w: Definicja Synonimy
staff
personnel
crew
staffing
professionals
staffed
employees
staff-operated

Sugestie

Zamknęli prawdziwego dyrektora i personel sanatorium.
They locked up the real director and staff of the sanatorium.
Mój personel zajmie się całą resztą.
I'll get my staff to handle the rest of the details.
Oddelegowałem cały personel do ochrony Hassana.
I dispatched all field personnel to the U.N. for Hassan's protection.
Panie Harrington, policja przydzieliła już panu personel.
Mr. Harrington, the police assigned to you are well-trained personnel.
Świadectwo pozostałych członków personelu wystawia przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury zatrudniający personel.
The certificate for other crew members shall be issued by the railway undertaking or infrastructure manager employing the crew member concerned.
Maszynista lub personel pociągu muszą mieć zapewnioną odpowiednią sygnalizację wszelkich usterek zamykania drzwi.
Appropriate indication shall be provided to the driver or the train crew of any fault in the door closing operation.
Cały personel może wrócić na lądowisko.
All personnel may return to the launch bay.
Zbędny personel zostanie wyprowadzony do zachodniego skrzydła.
All nonessential personnel will be vacated from the West Wing.
Redukują personel do minimum z wiadomych powodów.
They keep personnel to a minimum for obvious reasons.
Generał O'Neill nakazał przebadać cały personel SGC.
General O'Neill has ordered compulsory physicals for all the SGC personnel.
Bierz mopa i eskortuj cały cywilny personel stąd natychmiast.
Get a mop and escort all civilian personnel from this site immediately.
Tylko autoryzowany personel ma wstęp na strzelnicę.
Only authorized personnel are allowed on the firing range.
Cały personel DS9 zostanie przydzielony do innych placówek.
All Starfleet personnel currently stationed on DS9 will be reassigned to other posts.
To tę kłótnię słyszał mój personel.
That's what my staff heard us arguing about.
Wykwalifikowany personel przeprowadza oględziny każdej przesyłki.
Qualified staff shall carry out visual inspection of each consignment.
Upoważniony personel nie ujawnia tych informacji żadnym osobom trzecim.
The authorised personnel shall not disclose this information to any third party.
Szef Sanktuarium, oraz kluczowy personel byli celami Tokijskiego ataku.
The head of the Sanctuary, plus other key personnel were targeted in the Tokyo attack.
Dyrektora Wykonawczego wspiera personel Biura Wykonawczego.
The Executive Director shall be supported by the staff of the Executive Office.
Kopia pańskiego kubańskiego aktu urodzenia została zdobyta przez nasz personel.
A copy of your Cuban birth certificate was obtained by our personnel.
Mieszkanie dr Jacksona zostanie zlikwidowane przez personel naszej jednostki.
Dr. Jackson's apartment has to be cleaned out by Stargate personnel.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3304. Pasujących: 3304. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo