Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pewnego rodzaju" na angielski

Wyszukaj pewnego rodzaju w: Definicja Synonimy
sort of
somewhat of
of sorts
kind of
some type of
certain kinds of
some form of
a certain type of
certain types
Myślałam, że to będą pewnego rodzaju wajacje.
I thought it would be sort of a vacation.
Potrzeba pewnego rodzaju sadystycznego temperamentu, by zostać żołnierzem.
It takes a certain kind of a sadistic temperament to be a Marine.
Bierzemy udział w pewnego rodzaju konferencji edukacyjnej.
We're taking part in a sort of conference on education.
Doktor Heller pojechał na pewnego rodzaju wycieczkę.
Dr. Heller went on some sort of trip.
Jest element sugestii... który może być pewnego rodzaju wyszukanym żartem.
There's an element of suggestion... that could even be some kind of elaborate hoax.
Wyglądają na pewnego rodzaju statki kosmiczne.
And they appear to be some kind of a spacecraft.
Lecz zostało to odrzucone jako pewnego rodzaju mechaniczną aberrację.
But they were dismissed as being some kind of mechanical aberration.
Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.
A certain kind of balance between these important values is essential here.
Ma pewnego rodzaju... problemy rodzinne.
She got some... some kind of family problems.
Biura były wyraźnie pewnego rodzaju centrum telefonicznym.
The offices were clearly some sort of a calling center.
Wymaga w pewnego rodzaju urządzenia skupiającego.
Would require some sort of localized focusing device.
Pierwsza to zaoferowanie demonowi pewnego rodzaju zaliczki.
The first is by offering the demon something up front.
Szukamy dużej, pewnego rodzaju, szczeliny.
We're looking for a big crevice of some kind. There! Up ahead.
Rękawica zależy od pewnego rodzaju empatii.
The glove relies on some sort of empathy, maybe compassion and...
Keller i Lang opracowali pewnego rodzaju układ.
Keller and Lang worked out some kind of deal.
Wyczuwam, że mogłem przekroczyć pewnego rodzaju granicę.
I sense I may have crossed some sort of line.
Jest pewnego rodzaju gwiazdą w społeczności sieciowej.
He's kind of a celebrity in the on-line community.
Ponieważ mogę wysyłać pewnego rodzaju sygnały.
Because maybe I'm sending some kind of signal.
Jestem w pewnego rodzaju tajemnym przejściu.
I'm in some sort of secret passage way.
Cóż, jestem pewnego rodzaju turystą.
Well, I'm just sort of traveling through.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 774. Pasujących: 774. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo