Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pewność siebie" na angielski

Wyszukaj pewność siebie w: Definicja Synonimy
confidence
self-confidence
nerve
self-assurance
sure of yourself
overconfidence
self-esteem
Chciałabym mieć taką pewność siebie we własnym życiu.
I want to have that kind of confidence in my own life.
Chyba te sterydy podwyższyły moją pewność siebie.
I guess those steroids must have increased my confidence.
Napewno masz pewność siebie godną Herkulesa.
You certainly have the self-confidence of a Hercules.
Lindsay, bo straciła pewność siebie.
Lindsay, because she'd lost her self-confidence.
Masz taką pewność siebie, Panie Porter.
You have so much nerve, Mr. Porter.
Musimy wzmocnić twoją pewność siebie małym treningiem dziecięcym.
We just need to boost your confidence with a little baby practice.
Przecież... pewność siebie nie zastąpi prawdziwej nauki.
I mean, confidence building can't replace real learning.
Starałam się, pewnie straciłam pewność siebie.
I tried, but, I guess, maybe- maybe I lost my confidence.
Kiedy mnie zobaczył, zyskał pewność siebie... i wielką nagrodę.
I know when he saw me, it gave him confidence... and great recompense of reward.
Moja pewność siebie jest w dół wokół moich kostek.
My self-confidence is down around my ankles.
Ale chcę to zrobić dla własnej pewność siebie.
But I have to do it for my self-confidence.
Powiedziałam panu, że obrona zrobi wszystko, co w ich mocy, żeby podkopać waszą pewność siebie.
What I told you, sir, is that the defense will try anything in its power to shake your confidence in this case.
Żeby uzyskał pewność siebie i skończył historię.
So he has the confidence to finish the story.
To by dało mi pewność siebie, gdyby się zaangażował tutaj.
That'd give me confidence, if he was involved.
Przebojowość i pewność siebie: Oto klucz.
Aggression, confidence, that's the ticket.
To jest twoja całkowita pewność siebie, że się zaręczysz.
It's your total confidence that you will get married.
Piękne ubrania dają ludziom odwagę i pewność siebie.
Beautiful clothes give people courage and confidence.
Uświadomiłam sobie twoją siłę i pewność siebie.
I realized that I need your confidence and your strength.
Generale, uwielbiam twoją pewność siebie.
General, I love your confidence.
Wygląda na to że ważna osoba w twoim życiu daje ci pewność siebie.
Sounds like having a special someone in your life gives you confidence.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 541. Pasujących: 541. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo